Sinds eind 2013 is formeel het ILM meetsysteem in gebruik in Eindhoven. Sindsdien hebben wij interessante observaties kunnen doen over de luchtkwaliteit in Eindhoven. Tijdens de laatste vergadering is besloten om per observatie een casus op te schrijven zodat deze verder kan worden onderzocht en onderbouwd met wetenschappelijke inzichten of extra gegevens. Dan wordt elke casus onderwerp van multidisciplinair debat over hoe we omgaan met de kennis en innovaties toe gaan passen in de stad.

Tot op heden zijn de volgende cases opgetekend en onderwerp van verder onderzoek en debat: