Het nieuwe bedrijfsleven werkt niet alleen maatschappelijk en ecologisch verantwoord, het verantwoordt zich maatschappelijk en ecologisch. Wat is het verschil? Een bananenproducent kan MVO toepassen maar door de eenzijdige focus, volume en wereldwijde distributie nog steeds enorme schade veroorzaken. Door de bedrijfsactiviteit en activiteit te toetsen aan kernwaarden ontstaat een geheel nieuwe bedrijfsvorm die zich richt op lokale en mondiale waardecreatie in plaats van productie en distributie alleen. In deze piramide komen die zaken bij elkaar:

Het nieuwe ondernemen

Het nieuwe ondernemen

Dit noemen we het 4 x winst model of “Piramide Paradigma”. Het geldt niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor de overheid en kennisinstellingen. Kernwaarden zoals gezondheid, veiligheid, luchtkwaliteit, voedsel, samen-redzaamheid, enz zorgen ervoor dat allerlei disciplines zich ontmoeten in het centrum van de piramide om te komen tot waardecreatie. De innovatiekracht is zo enorm en constant dat er ook een economische harmonie ontstaat tussen enerzijds een efficiënt functionerende community en participatie maatschappij, en anderzijds een groei-economie voor alle innovaties die ontstaan. Zo werkt o.a. AiREAS in de verschillende steden en gebieden.

Bedrijven die betrokken zijn in AiREAS of Stad van Morgen samenwerken werken vaak al bewust of onbewust op deze manier.

http://www.euromate.com/nl_NL/nieuws-detail/nieuwsitem/24-7-tips-voor-minder-afval-en-schonere-lucht.html

En ECN die in de sensorenmarkt proactief afstemt op de context waarin gemeten wordt.

Of Ecosolutions Nederland BV die aangeeft een dienstverlening te willen integreren in het luchtmeetsysteem waardoor de hotspots luchtvervuiling in de stad voorzien worden van een luchtzuiveringssysteem.

En het FRE2SH initiatief in Gemert die de lokale productiviteit weer verbindt met de lokale consumptiepatronen door onder andere de EIER te introduceren.

En ga zo maar door. Er ontstaat een dynamisch geclusterde dynamiek van samenwerking rond kernthema’s waarin de talenten en faciliterende instellingen zich verbinden aan waardecreatie.