(Blogger: Jean-Paul Close)

De groene week

De groene week

AiREAS heeft veel initiatieven in ontwikkeling waardoor Brussel heeft gevraagd of wij deel willen nemen aan de Green Week. Eigenlijk had ik nee gezegd omdat het gaat om een enkele week begin Juni. AiREAS is geen hype van een week maar een beweging waar vele mensen bij betrokken zijn de komende 5 jaar. Het is dan ook lastig om precies in die ene week dingen te laten plaatsvinden. Het gaat niet om een aandachtsmoment van een week maar om ons proces dat ons naar die gezonde stad toe brengt. Het zijn geen congressen of zakelijke bijeenkomsten, geen gesubsideerde overheid evenementen,….het zijn initiatieven die vanuit burgers komen en die zich spontaan ontwikkelen, niet door maar met de hulp van alle voorgenoemde partijen.

Toch drong Brussel aan en paste zelf haar programma wat aan door onze initiatieven van Mei en Juni te promoten. Men stuurt ons posters en andere materialen juist omdat men de aandacht wil vestigen op het belang van luchtkwaliteit en alle initiatieven die in Europa plaatsvinden.

Een officiele stempel voor ons

Een officiele stempel voor ons

 

Elke stad in Europa heeft al jaren geleden de norm van luchtkwaliteit opgelegd gekregen waar in 2015 aan moet worden voldaan. Overal wordt actie ondernomen om de vervuiling aan banden te leggen. Maar deze acties zijn vooral in de sfeer van regulering (snelheidlimieten, vervuilende motoren verbieden, vervuilende industrien saneren, toegang tot steden voor vrachtwagens van tijden voorzien, stoplichten synchroniseren, enz.) door de overheid. Daar is veel geld mee gemoeid. Ook zijn er grote steden die vooral energie stoppen in de lobby om wat meer tijd te krijgen voor iets waar ze volgens hen toch maar weinig aan kunnen doen. Dat komt omdat de prioriteit niet op gezondheid of gezonde lucht ligt maar op andere zaken.

Luchtkwaliteit is een gevolg van een bepaalde maatschappelijke organisatie. Als we naar de economische concentratie kijken in centraal Europa, en bepaalde andere industriele concentratie gebieden in Oost Europa en Noord Italië, dan zien we een direct verband met de luchtvervuiling. De meeste steden en vervuilde gebieden stellen een groeiende economie boven een schone economie. Economische concentraties hebben nu eenmaal veel verkeer en vervoer, enorme infrastructuren en een totale afzondering van natuurlijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de lucht voor de mens bevorderen. Geld boven menselijkheid is eeuwenlang de norm geweest. Men dacht dat veel problemen op te lossen waren door een goede gezondheidzorg. En dat lijkt ook zo omdat we steeds langer leven.  De consequnties van langere leven en de vele kwalen die ontstaan door een ongezonde levensstijl en organisatiezijn ook te zien in de economien.  De prioriteiten omdraaien is al lastig genoeg maar de ongezonde maatschappelijke structuur, zoals de opbouw van de steden, en grote geldafhankelijkheden ombouwen is bijna onmogelijk. Teveel factoren hangen samen met elkaar die ook tesamen de ongezonde consequentie teweeg brengen. Je kunt niet een enkeele simpele oorzaak aanwijzen. Het is de manier waarop een en ander met elkaar is verweven. In feite zijn wij allemaal samen het probleem en dienen we het ook samen op te lossen.

En dat is nu juist die unieke basis van AiREAS. Multidisciplinair samenwerken aan een hoger doel. Niet alleen door een meetnetwerkje op te hangen maar door samen ook verantwoordelijkheid te nemen, proactief en gemotiveerd. Niet omdat Brussel dat zo graag wil maar omdat we het zelf willen. We laten dus eigenlijk Brussel met AiREAS meedoen in plaats van andersom. Daar zal Brussel aan moeten wennen want we gaan nog veel meer het voortouw nemen hier in Eindhoven en Noord Brabant.

De officiële website van Green Week: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/