De ervaringen van de ontwikkelingen in AiREAS als unieke multidisciplinaire samenwerkingsvorm voor gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling worden opgetekend en gepubliceerd via de wereldwijde kanalen van uitgeverij Springer. 

Deze derde publicatie gaat over de ervaringen op gebied van burgerparticipatie, sociale innovaties en waarden gedreven ondernemerschap. De publicatie bevat tevens een uitnodiging voor iedereen om mee te gaan in de globaal gezondheid overeenkomst naar het voorbeeld van de stad Eindhoven en Provincie Noord Brabant.

Via deze link kunt u het werk in zijn geheel of per hoofdstuk gratis downloaden. http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-45620-1