Dutch Design Week 2016 wordt speciaal! Gezond en feestelijk!

AiREAS introduceert een nieuwe maatschappelijke en economische context voor design en innovatie. Deze is heeft te maken met gezonde verstedelijking:

Gezondheid in relatie tot luchtkwaliteit en gebiedsdynamiek

Alles staat ter discussie in de stad als gezondheid sturend is. Luchtvervuiling is doodsoorzaak nummer 1 in de openbare ruimte aldus de Wereld Gezondheid Organisatie, 3 tot 9 keer meer dan verkeersslachtoffers. Het is tevens de oorzaak voor allerlei wereldwijde problemen op gebied van klimaatverandering, verschraling van de Aarde, armoede ontwikkeling en grote migraties. Lange tijd is er aangestuurd op het oplossen van de gevolgen van luchtvervuiling via regelgeving en remediale oplossingen. Dat blijkt, met een wereldbevolking van 7 miljard, dweilen met de kraan open. Ondertussen ontstaan er crisissen en catastrofes met massale gevolgen voor de mensheid.

Door te sturen op gezondheid in plaats van het reactief aanpakken van ongezondheid draaien we de zaak om. Al 5 jaar heeft AiREAS gezonde gebiedsontwikkeling multidisciplinair sturend gemaakt in Eindhoven samen met de overheid, het bedrijfsleven, de burgers en wetenschap. Nu werkt deze manier van samenwerking al in verschillende steden. We noemen het zelfs “niveau 4 verstedelijking“, het hoogste denkbaar in onze evolutie. Met een uniek eigen meetnetwerk en wetenschappelijke teams kunnen we prikkelend support bieden. Een explosie van innovatie wordt zichtbaar. Dat kan veel groter. We hebben het over mobiliteit, huizenbouw, barbecues, open haarden, kaarsjes, vuurwerk, stadsdesign, voorkomen van luchtvervuiling, slimme integraties, leerprocessen, nieuwe logistiek, levend groen, wetgeving, water en schone leefomgeving, medische onderzoeken, fietsroutes, preventieve applicaties, enz.

Alles kan, alles mag, mits het aantoonbaar gezondheid, gezonde mensen en gezonde leefomgeving/lucht oplevert. Simpel? Ga er maar aanstaan. Wat kunt u bedenken vanuit Design en Innovatie? Wat kunt u de wereld laten zien op de AiREAS `gezonde stad` bijeenkomst tijdens DDW2016?

Wat biedt AiREAS en de Stad van Morgen (Stichting STIR)?:

* gratis lid worden van een multidisciplinair team dat uw succes verbindt met dat van anderen zodat het elkaar versterkt
* inspiratie voeding met multistream open data en kennis
* steun op gebied van waardengedreven ondernemerschap
* levend lab in Eindhoven en Breda
* multidisciplinaire samenwerking met alle partners (overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers)
* meetbare onderbouwing “gezondheid” innovatie en design
* wereldwijde uitvergroot mogelijkheden van innovaties via onze partners en STIR Hub
* AiREAS Design Award (erkenning, exposure en middelen)

Wat doet u:

* u heeft er zin in (vul het formulier in hieronder)
* u wordt automatisch gratis lid van AiREAS (= ideologisch commitment)
* u zorgt voor 5000€ voor het AiREAS innovatiefonds (80% wordt verdeeld onder de deelnemende winnaars, 10% AiREAS overhead en 10% begeleiding/training/coaching). Als u dit zelf als te moeilijk vindt dan kunnen wij helpen door uw idee te koppelen aan een sponsor.
* hoe groter de deelname des te groter de het innovatiefonds
* u committeert aan royalty voor dit fonds bij uitvergroting na succes

2015 voorbeeld.
Tijdens Dutch Design Week 2015 heeft ondernemer Scapeler vanuit AiREAS voor het eerst meegedaan. Gebruik makend van onze open data samenwerking voor en tijdens de Marathon 2015 produceerde het bedrijf een filmpje over context gedreven data gebruik.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=b9AtpnayJWE]

Tegelijkertijd werd LORAWAN technologie tentoongesteld en gedemonstreerd. Scapeler wilde duidelijk maken dat de wereld van toegepaste sensoring, nieuwe data infrastructuren met interpretatie en communicatie uitdagingen zoals gezonde verstedelijking en luchtkwaliteit van AiREAS een perfecte innovatie basis vormen.