Eindhovens Dagblad 15 mei 2020

Alleen samen lossen we dit op

Het AiREAS consortium voor gezondheid en gezonde lucht in Brabant staat al sinds haar start in 2010. Iedere zichzelf respecterende instantie in Noord Brabant en Nederland doet mee. Maar deze unieke multidisciplinaire samenwerking is nog teveel geconcentreerd op onderzoek. Daarna is het weer ieder voor zich en houdt elke instantie zich vast aan de oude belangen wereld van economische groei en geld afhankelijkheid. Als de overheid maatregelen wil nemen is ze kosten gestuurd en op zoek naar geld. Dat geld komt dan weer uit de wereld waar de vervuiling veroorzaakt wordt.

AiREAS heeft verschillende gemeenteraden uitgenodigd om definitief aan te sluiten op wat we noemen de niveau 4 maatschappij, de bewustzijn gedreven cocreatie van onze menselijke waarden zoals integrale regionale gezondheid middels het UNITED (samen) programma. Niveau 3 is de technologische SMART versie van de maatschappij waarin metingen, camera’s, satellieten, enz een rol spelen. Maar deze slimme technieken moeten ergens voor dienen, zoals de stimulans tot goede verbeteringen, bewustwording, participatie en aanpassingen. Niveau 4 is niet kosten gerelateerd maar inzet en resultaat gedreven. Geld is slechts een middel, geen doel op zich.

AiREAS en de Stad van Morgen in de regio zijn niveau 4 structuren. Ze worden alleen nog maar geaccepteerd voor onderzoek en link met burgerparticipatie. Nu is het moment daar dat politici, ondernemers, wetenschappers en burgers ook aan tafel genodigd worden om complexe vraagstukken zoals huisvesting, infrastructuur, zorg, water, voeding, energie, enz te koppelen aan gezondheid, gezond gedrag, leefomgeving, toegepast bewustzijn, kennis en innovatieve transformatie. De keuzes worden samen resultaat gedreven gemaakt. De uitvoering doen de instanties.

Dat dit ingrijpend is voor iedereen moge duidelijk zijn. De situatie van verandering is net zo ingrijpend voor de omgeving als destijds het sluiten van de kolenmijnen, de staalindustriën en globalisering van industriële processen. In de regio weten we er alles van. Dat de maatregelen noodzakelijk zijn blijkt uit de ervaring met Corona. De koning gaf in zijn speech de moedige boodschap “niet wegkijken”. Die uiterst menselijke boodschap maakt pijnlijk duidelijk hoezeer er weggekeken is in de laatste decennia wegens andere belangen dan de gezondheid van onszelf, de regio en de hele wereld. Niet wegkijken betekent dat we onze verantwoordelijkheid en de transitie in de ogen mogen kijken. Dat we daarin de kansen zien die ons de daadwerkelijke slimste en regio maken van de wereld.  Dat we sectoren die in de problemen komen mogen helpen naar een nieuwe, veilige werkelijkheid. Dat sectoren die in de weg staan gewezen worden op hun aansprakelijkheid maar ook hun verantwoordelijkheid. Door het samen te doen verlichten we de pijn en vergroten wij de kracht van innovatie en samenhang van een maatschappij die het nodig heeft voor onszelf en de toekomst van onze kinderen en die van hun. 

We hebben in Brabant en AiREAS alles en iedereen in huis om daadkrachtig op te treden. We hebben alleen regionale overheden (gemeente en provincies) nodig die met volmacht faciliterend aan tafel komen, bedrijven die ook zichzelf ter discussie durven te stellen in plaats van alleen leveren van producten, burgers die gezondheid en gezond gedrag willen vertonen en kennis die aangeboden en toegepast wordt voor meetbaar resultaat. 

UNITED – Samen!!!! Voor integrale gezondheid en weerbaarheid 

Sinds 18 december 2019 bestaat dit. Prachtig voor maatregelen, niet alleen onderzoek
Multidisciplinair samenwerken op wijkniveau (Eindhoven Noord)