AiREAS airport 2.jpg

Op 29 februari vond het dynamische cluster proces weer plaats met `de gezonde airport´ als uitgangspunt voor de multidisciplinaire AiREAS partners. Nu is een gezonde airport een mogelijke utopie omdat het principe van vliegverkeer al structureel vervuilend is, zowel door het brandstofgebruik van de vliegtuigen als de ruimtelijke belasting van de bereikbaarheid van het vliegveld door de enorme hoeveel mensen en goederen die er gebruik van gemaakt worden. Als we vanuit gezondheid willen redeneren dan dienen niet eerst het instrument vliegveld te discussie te stellen maar de context van mobiliteit in zijn algemeenheid. Maar die discussie is zo ingrijpend en veel omvattend dat we ook blij mogen zijn met wat tussenstappen. Deze maken het mogelijk via innovaties het fenomeen zo goed mogelijk passend te maken in de Sustainocratische kernwaarden.

Het feit dat de luchthaven 2 weken dicht gaat, omdat de start en landingsbaan opnieuw moet worden geasfalteerd,  is op zich al een unieke kans om de belasting op de mens en omgeving van zowel het vliegverkeer zonder asfalteren als het asfalteren zonder vliegverkeer eens nader te beschouwen. AiREAS is gericht op het werken aan evolutie met kernwaarden als gezondheid als uitgangspunt. Zo´n vliegveld en alles eromheen spreekt dan tot de verbeelding. Als we die verbeelding kunnen prikkelen kunnen we misschien een hele serie innovaties op gang brengen die bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van leven zonder dat we de maatschappelijke ontwikkelingen stil hoeven te leggen of te remmen. Zo´n 20 personen kwamen daarom multidisciplinair bij elkaar en kwamen tot de volgende clusters van waardengedreven samenwerking die we nu verder gaan uitwerken:

Mens / gezondheid / luchtvervuiling / vliegverkeer

  1. App. We willen een eenvoudige App maken waarin omwonenden van het vliegveld hun waarnemingen kwijt kunnen, zoals geur of geluid overlast. Met de gegevens kunnen we verspreiding van de overlast bestuderen bijvoorbeeld door postcodes mee te nemen in het proces. De vraag is nu hoe we de App straks snel onder de aandacht van een breed publiek kunnen brengen en dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
  2. Interviews.  Om feedback van mensen gerichter te kunnen verzamelen maken we een kort interview. We willen middelbare scholieren via scholen betrekken om de interviews te doen (bijvoorbeeld zichzelf, de ouders en de buren) voor dat de airport sluit, tijdens en na de sluiting. Dan kunnen we de scholieren eventueel ook betrekken bij de verwerking en interpretatie van de gegevens zodat er een maatschappelijke leerproces ontstaat over mens, milieu en maatschappij maar misschien ook over ondernemerschap en innovatie.
  3. Polsbandjes. We overwegen om polsbandjes te gebruiken om stress te meten bij omwonenden. Via de interviews kunnen we dan mogelijke verbanden leggen met de oorzaak van stress. De polsbandjes meten hartslag, zuurstof in het bloed en andere parameters die we kunnen interpreteren. Ook hier kunnen we de scholieren bij betrekken.

Alles bij elkaar levert het onderzoek inzichten op over de manier waarop de mens het vliegverkeer, de milieubelasting en het asfalteren ervaart. Met die informatie kunnen we innovatiepatronen bedenken die de situatie voor iedereen verbetert.

Milieu / vliegverkeer / luchtvervuiling / asfalt

Uitgangspunt is dat we kijken wat de belasting is op mens en milieu vanuit blootstelling criteria. Er moet daarom op verschillende niveaus worden gemeten met daarbij ook allerlei vervuilingsbronnen en details. In allerlei situaties verspreidt die vervuiling zich op verschillende manieren (bijvoorbeeld klimaat en weertype). Dit zijn we aan het uitwerken:

  1. Vast meetnetwerk met hoogwaardige meetkasten voor een breed spectrum aan metingen. Het vaste netwerk komt overeen met wat rondom Schiphol is gemeten. Hiermee krijgen we inzichten in de pieken die ontstaan door vliegverkeer of asfalteer-activiteiten en de spreiding ervan.
  2. Meetnetwerk met low cost sensoren die zich kalibreren tegen het basisnetwerk en in de wijken van de omwonenden inzicht moeten verschaffen over de outdoor blootstelling van de bevolking.
  3. Drone met een meetkast die ook op verschillende hoogtes de vervuiling in kaart kan brengen vanuit bronregistratie en spreiding.
  4. Moonlander applicatie die binnen en buiten registreert om zo inzicht te krijgen over blootstelling aan luchtvervuiling in de binnenruimte vergeleken met buiten. Het is bekend dat sinds de energiecrisis van de jaren 70 de gebouwen zwaar geïsoleerd zijn tegen energieverlies maar niet optimaal geventileerd worden. Door de mogelijke deelname van scholen kunnen we minstens één school toevoegen aan deze binnen/buiten analyse.

Al met al zeer boeiende ontwikkelingen met veel toegepaste technologie en kennis.

We zijn benieuwd hoe ver we komen uiteindelijk met dit alles. De positieve energie zit in de groep, dat is zeker.