Op 30 Juni neemt de AiREAS stand een Speakers Corner voor haar rekening tijdens de Local Hero’s middag van Doornakkers.

Doornakkers coelt zich goed

Doornakkers voelt zich goed

Wat is een Speakers Corner?

Dat is een zeepkist waarop een ieder die iets te zeggen heeft aan het voorbij komende publiek spreektijd krijgt. Deze  spreektijd is beperkt tot maximaal 5 minutn per keer. Omdat AiREAS gaat over de gezondheid en omgevingskwaliteit in de wijk zullen de thema’s daar mee te maken moeten hebben. Men kan zich ter plekke aanmelden om te spreken. De kop wordt er afgebeten door mijzelf (Jean-Paul Close – initiatiefnemer AiREAS en VE2RS) en wat andere mensen zodat er al wat voorbeelden zijn die anderen kunnen inspireren.

Het doel van de Speakers Corner is om aandacht te vestigen op AiREAS als samenwerkingsvorm in Eindhoven rond “de gezondste stad. In Doornakkers gaan drie activiteiten van start waar alle wijkbewoners aan mee kunnen doen:

  1. VE2RS: een wijkcooperatie voor stadstuinbouw en energie
  2. AiREAS:  nieuwe mobiliteit voor schonere lucht
  3. “De Held”: een wijk innovatiespel waarin elke wijkbewoner zich kan inzetten voor  allerlei innovaties. De winnaars gaan de innovaties ook daadwerkelijk uitvoeren. Anderen krijgen misschien een baan aangeboden of beginnen een studierichting.