Hierbij drie plaatjes. Je zou toch zeggen dat economische rijkdom gepaard gaat met zorg voor onze gezondheid?

1. Goederen distributie in Europa
image

2. Consequenties luchtverontreiniging in Europa
image

3. Economische ontwikkeling Europa
image

Nu veel goederen in lagelonenlanden worden gemaakt is Nederland als toegangspoort voor Europese distributie een logische keuze. Die dienstverlening levert ons economisch rendement op. Dat voordeel mag niet ten kosten gaan van de leefbaarheid. Integendeel.