Happy 2015

Happy 2015

Vuurwerk is al duizenden jaren een attractie voor jong en oud. Maar tegenwoordig wordt het plezier bedorven door de vele nadelen die we verbinden aan het fenomeen. Behalve gevaarlijk is het ook intens ongezond door de luchtvervuiling dat het veroorzaakt en waar de afstekers en publiek uren lang aan zijn blootgesteld. In 2014 kon AiREAS voor het eerst metingen verrichten met het ILM meetsysteem dat we hadden ontwikkeld en geïnstalleerd voor het “gezonde stad” samenwerkingsverband dat we vertegenwoordigen. De inzichten waren verrassend waardoor we ook dit jaar weer hebben gekeken.

Situatie nieuwjaar 2015
Nieuwjaar 2014 kenmerkte zich door lichte regen en wind. Nieuwjaar 2015 was echter een heldere nacht, zonder wind en met een hoog luchtvochtigheid gehalte. Regelgeving was ook iets veranderd. Dit jaar mocht men pas vanaf 18:00 vuurwerk afsteken. Deze regeling was ingesteld wegens geluidoverlast. Met luchtvervuiling door vuurwerk wordt beleidsmatig nog weinig gedaan in Eindhoven.

AiREAS is een multidisciplinaire samenwerking ten behoeve van regionale gezondheid met luchtkwaliteit als een van de ijkpunten. Wij zijn zelf geen regulerende overheid ook al is deze lid van AiREAS. AiREAS moet het hebben van de positieve stimulans tot innovatie en de overtuigingskracht van bewustwording en toegepaste kennis. De combinatie van beleidbeïnvloeding, gedragsverandering, toegepaste kennis en waarden gedreven innovatie is uniek in de wereld. Daarom duurt het soms wat langer voordat maatregelen gemeenschappelijk aanvaard worden maar wanneer dat gebeurt dan ontstaan er initiatieven en innovaties die er meetbaar toe doen en de wereld versteld doen staan.

2015 was extra gevaarlijk
Op Twitter was partner André van der Wiel met zijn bedrijf Scapeler al vanaf 11:40 actief met luchtkwaliteit plaatjes per uur:
image
image
image

Tegelijkertijd volgde Jean-Paul Close in Eindhoven de ontwikkeling van de uiterst schadelijke ultrafijnstof die slechts op 5 plaatsen in de stad gemeten wordt.

image

De stijgende lijn van ultrafijnstof ontwikkeling

Opvallende was de enorme piek ontwikkeling in de wijk (Geestenberg te Tongelre) waar we UFP meten. In het volgende plaatje van de laatste 24 uur, gezien vanaf de ochtend op nieuwjaarsdag is duidelijk te zien dat de gemiddelde ultrafijnstof vervuiling vanaf 18:00 meteen steeg tot 5x (van 20.000 deeltjes per cm3 naar 100.000) en 9 uur lang aanhield met een explosieve piek tot 250.000 deeltjes per cm3 tussen 00:30 en 02:00.

image

9 uur blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof

image

Vuurwerk nog redelijk helder rond middernacht

image

De nieuwjaarspiek

image

SMOG piek duidelijk zichtbaar rond 1 uur

Op 14 januari zal AiREAS tijdens de ledenvergadering het thema op de agenda plaatsen en meenemen in de Proof of Principle van fase 2 (gezondheid en burgerparticipatie).