Steden zijn dynamische clusters van mensen en instanties rond een geldafhankelijk systeem met allerlei gevolgen op gebied van klimaat, verschraling van de Aarde, misbruik van grondstoffen, verspilling en negatieve gezondheid voor de mens.

AiREAS is een van de eerste initiatieven van de Stad van Morgen waarbij een nieuwe vorm van dynamisch clusteren wordt gehanteerd, namelijk niet rond geld maar rondom menselijke kernwaarden. In het geval van AiREAS groeperen de kernwaarden gezondheid, luchtkwaliteit zich rondom de cluster dynamiek van mensen en instanties in een regio. Dit is een geheel andere manier om met elkaar om te gaan in een gebied.

Het stadsdebat werd georganiseerd om dit verder duidelijk te maken aan alle belangstellenden. AiREAS bestaat 5 jaar en wil graag de ervaringen delen en samen kijken waar de prioriteiten komen te liggen voor de ontwikkeling van onze kernwaarden voor de komende 5 jaar. Hier kunt u alle presentaties en gesprekken nog eens in alle rust bekijken en beluisteren.