Drie verschillende meetmethodes worden nu toegepast op één locatie in Nuenen, de Geldropsedijk nabij de A270.

  • Palmesbuisjes voor NO2
  • TNO regionaal meetnet voor NO2, PM
  • Intemo lokaal meetnet voor NO2, PM en geluid

Door gegevens met elkaar te vergelijken hopen we te komen tot een nulmeting voor de gemeenteraad van Nuenen waarmee men plannen kan toetsen aan berekeningen en vergelijken met de gemeten werkelijkheid.