In dit artikel wordt een relatie gelegd tussen pesticiden in de landbouw die in ons voedsel en de lucht terecht komen, en de ziekte van Parkinson. Steeds meer jonge mensen worden geconfronteerd met deze ziekte waar geen geneesmiddel nog voor is gevonden, wel manier om de effecten te onderdrukken, zoals via sport. Vanuit AiREAS willen we de gezondheid bevorderen door het stimuleren van een gezonder leven en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat betekent in dit geval en om vele andere redenen de structurele aanpassing van onze voedselvoorziening. Het zusje van AiREAS, FRE2SH, werkt aan een meer natuurlijke vorm van voedselvoorziening dan de gemechaniseerde massaproductie waarin chemische stoffen via pesticiden en kunstmest vormen de norm zijn.

Van de 400.000 bestaande plantensoorten zijn er ruim 200.000 eetbaar voor de mens, vaak met meer dan alleen voedingswaarden als hulpbronnen voor een gezond bestaan. Door de mechanisering hebben we ons echter beperkt tot de consumptie van ongeveer 400 soorten. Deze beperking, samen met de productievorm, heeft een grote weerslag op zowel het ecosysteem van de Aarde, de vervuiling in de lucht en in ons lichaam, en onze integrale gezondheid.  De uitbreiding van ons menu, de transitie naar voedselbossen, het toepassen van permacultuur, regionale samenredzaamheid, het creëren van betrokkenheid bij onze voeding, het integreren van voedselsystemen in steden en de nabije omgeving, zijn activiteiten waarin FRE2SH als multidisciplinaire samenwerking haar stempel probeert te drukken. Er ontstaat een nieuwe economie, die van integrale gezondheid, met betrokkenheid van iedereen, als inwoner en consument en als gespecialiseerde instelling zoals de overheid, kennisinstellingen en ondernemers.

FRE2SH, net als AiREAS, bestaat louter uit een mindset, met een gemeenschappelijk erkende verantwoordelijkheid, en samenwerkende partners. Het is een coöperatieve vereniging rondom onze kwalitatief hoogwaardige voedselzekerheden in samenwerking met de natuur.