In dit artikel wordt beschreven hoe het vluchtige gas Ozon (O3) zich ontwikkelde in de afgelopen jaren in Nederland. Ozon heeft een nadelig effect op onze gezondheid, met name als het in hoge concentraties voorkomt en daarmee onze ademhaling beïnvloedt. Er wordt verondersteld dat Ozon als een soort deken over ons land heen beweegt. In het artikel wordt al genuanceerd dat op het platteland de Ozon vaak hoger kan zijn dan in steden wegens de chemische reactie van Ozon met fijnstofdeeltjes of stikstof. Hierdoor zien we dat Ozon verschillen kan tonen door lokale omstandigheden. Daarvoor heeft AiREAS al gepleit toen wij voor het eerst sinds 2013 fijnmazig gingen meten in Eindhoven. We constateerden al snel hoge concentraties Ozon op plekken in stad waar er weinig wind zorgde voor doorstroming. Dit pleit voor simulaties rondom wind en ventilatie in de stad bij nieuwbouw plannen. De concentraties op verschillende plekken konden oplopen tot 5 x de normwaarden van de WHO. Het waren daarbij plekken waar we redelijke aantallen mensen konden verwachten, zoals nabij flatgebouwen en bij winkels.

Een voordeel van Ozon in de zomer is dat het volgens dit artikel bijdraagt aan het verminderen van seizoensziekten, zoals Covid19.