2016 was het jaar van het experimenteren met het creëren van burgeren bestuurlijke betrokkenheid bij gezonde verstedelijking via gezonde lucht. Uit de POP onderzoeken is gebleken dat wij voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor de graad van blootstelling aan luchtverontreiniging. Dat komt door onze levensstijl. Die hoeft niet altijd verbonden te zijn aan vrije keuzen. Maar als we erover nadenken biedt de vrije keuze ons toch erg veel ruimte om de blootstelling structureel te minderen en zo onze gezondheid te bevorderen. Het is een van de grootste uitdagingen voor AiREAS om hieraan bij te dragen. De grote vraag was “hoe helpen we medemensen in de stad om bewust of onbewust keuzes te maken die bijdragen aan hun eigen gezondheid en de verbetering van de leefomgeving?”.

Net als met de STIR Academy zijn we de fase van het kijken, bewust worden en nadenken voorbij. We zitten in de fase van het “doen”. En daarin zit de uitdaging. We hebben succesvol geëxperimenteerd met participerend leren samen met jongeren uit Turkije. Dit model hebben we daarna toegepast op een aantal scholen in Nederland. We hebben aanspraak gemaakt op het ondernemersgevoel van de studenten in de vorm van “iets doen” toegespitst op “iets doen dat nuttig is en aantoonbaar bijdraagt aan de beoogde doelstellingen”. Zo kwam AiREAS op het pad van het spelelement, het wijkgericht ondernemen en het Geluk(t) proces. Allemaal ondernemende activiteiten die via combinaties van activiteiten mensen stimuleren om iets te doen dat als bij-oogst een gezondere lucht heeft en een gezondere levensstijl. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkelingen en in 2017 zullen we die verder opbouwen en tevens verbinden met economische patronen.

2016 zijn was ook het jaar van het internationaliseren van AiREAS. India, Turkije, België, Duitsland, enz kwamen in beeld als kandidaten voor toegepaste AiREAS kennis. In 2017 zal dit zich zeker verder gaan uitbreiden en verdiepen.

Tot slot bleek 2016 het jaar van het experimenteren met nieuwe gebieden. Zo hebben we ons vliegveldproject gedaan, we hebben tests gedaan met drones en doen nu mee met het vuurwerk meetonderzoekje van het RIVM. De eerste stappen zijn gezet voor het uitzetten van het ILM in het Metropoolgebied van Eindhoven. De aankomende omgevingswet, het Parijs akkoord, de klimaatneutraal doelstellingen, enz helpen allemaal mee om daarin de multidisciplinaire samenwerking vanuit kernwaarden regionaal verder vorm te geven.

p1000091

De foto van het jaar: luchtkwaliteit meten met drones