Vaak krijgen we te horen dat men het geweldig vindt wat we doen als AiREAS. “Ik wil graag bijdragen”, was de opmerking van een bejaarde vrouw tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek “zodat ik iets doe voor de kleinkinderen”. De vraag is dan: “Hoe?”. Deze bejaarde dame heeft geen computer en internet. Ze kende AiREAS niet maar nu ze het kent wil ze mee doen binnen de kaders van haar mogelijkheden. Zo zijn er zoveel mensen.

image

Laat zien dat u meehelpt

AiREAS is een initiatief van de Stad van Morgen (Stichting STIR) samenwerkingsverband gericht op gezonde verstedelijking middels luchtkwaliteit. Iedereen in de stad doet mee. We hebben ontdekt dat 50% van onze blootstelling aan luchtvervuiling te wijten is aan ons eigen gedrag en levensstijl. Daar zijn we ons nooit echt van bewust geweest. We weten allemaal wel dat roken slecht is voor de gezondheid. Maar stofzuigen? Of klussen?

Hoe betrekt u zich bij de oplossing?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Door zelfbewust om te gaan met u dagelijkse activiteiten in en buitenshuis, door ons als ambassadeur te helpen anderen te informeren en betrekken, door activiteiten en innovaties op te zetten, of met geld te helpen bij het opzetten van metingen of initiatieven die we door onze basisinfrastructuur (mede gefinancierd door de overheid) niet afgedekt krijgen….enz. Hier gaan we stapsgewijs er doorheen met wat voorbeelden:

1. Zelf gedrag en levensstijl thuis aanpassen.
Uw welzijn en gezondheid kan er enorm op vooruitgaan als u zich inleeft in alles wat we dagelijks zelf bijdragen aan luchtvervuiling. Ons onderzoek heeft aangetoond dat uw hart en vaatstelsel omkeerbaar gezonder worden als u uw levensstijl evenredig aanpast. Vaak vervuilen we onbewust bij het doen van alledaagse activiteiten. Door kleine innovatieve aanpassingen in het leven en gedrag kunt u al veel oplossen voor uzelf en uw gezinsleven.

 • stoppen met roken
 • stofzuiger kiezen die niet stof laat opdwarrelen
 • geen waxinelichtjes gebruiken voor sfeerverlichting maar iets op LED basis
 • geen aromastokjes maar iets anders voor de gezelligheid
 • mondkapje opdoen bij klussen waar stof uit vrijkomt en stof opzuigen daar waar het ontstaat.
 • het huis goed ventileren, zeker als u aan het koken bent of andere activiteiten doet met gas of stof ontwikkeling.
 • niet bang zijn voor stof (de natuur zit er vol mee en het is heel normaal) maar gewoon rekening houden met vervuiling net zoals u dat doet met veiligheid en daar zelfbewust wat aan doen.
 • andere vervuilers (indien niet aangepast middels moderne innovaties) zijn:
  • de BBQ
  • de open haard

In onze huidige cultuur verblijven we veel te veel in huis en zittend. Het is bekend dat binnen de luchtkwaliteit veelal slechter is dan buiten en de vervuiling langer blijft hangen door slechte ventilatie. Lichaamsbeweging helpt bij het spijsverteringsproces, bij de ademhaling en de zuivering van het lichaam. Het is uiterst belangrijk dat u:

 • regelmatig naar buiten gaat
 • let op uw ademhaling en geniet van de lucht die u via de longen opneemt (30 kg per dag!!)
 • gaat wandelen of fietsen wanneer mogelijk, het is rustgevend en helpt u de stres van de dag te relativeren
 • probeer van de natuur en de omgeving te genieten. Neem de tijd voor uzelf.

2. Zelf uw levensstijl buitenshuis aanpassen.
Vervuiling kunnen we voorkomen door bijvoorbeeld zelf te lopen of de fiets te nemen in plaats van de auto of een scooter. Dan dragen we bij aan een gezondere leefomgeving en doen we ook aan de nodige lichaamsbeweging. Een andere optie is om het openbaar vervoer te kiezen.

Eindhoven heeft AiREAS en we maken de luchtvervuiling zichtbaar zoals die zich op elk willekeurig moment voordoet in de stad. U kunt daar rekening mee houden door de meest vervuilde concentraties te vermijden. We hebben een communicatieplatform waar u gratis lid van kunt worden en waar u steeds betrokken kunt blijven bij allerlei initiatieven of er zelf aan toevoegen.

Veel luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de politiek economische werkelijkheid die onze maatschappij aanstuurt. Deze sturing gebeurt nog niet structureel op basis van Sustainocratische kernwaarden zoals gezondheid maar voorziet ons wel in onze dagelijkse behoeften middels een geldafhankelijk systeem. Deze maatschappijvorm en sturing blijkt de vervuiling enorm in de hand te werken. Men heeft geprobeerd dit aan te pakken door regulerende maatregelen maar die leveren vooral veel kostbare bureaucratie op. Ook onze gezondheid zorg richt zich op het oplossen van ziektes in plaats van het voorkomen ervan. Gezondheid-zorg is niet hetzelfde als zorg voor gezondheid. Dat laatste kunnen we zelf en samen.

Door gezondheid in onze maatschappelijke sturing voorop te stellen gaan we andere beleid en structuur keuzes maken. Dat begint al bij onszelf. Beschikbaarheid van producten in winkels via het geldsysteem zorgt voor veel ruimtelijk gebruik waar anders planten en bomen zouden kunnen staan. Ook de wegen voor bevoorrading en bereikbaarheid nemen veel ruimte in beslag. De onderhoudskosten van deze infrastructuur zijn een enorme kostenpost voor onze belastingbijdragen. Door zelf weer wat van onze basisbehoeften te gaan verbouwen, in samenwerking met onze buren bijvoorbeeld, kunnen we stap voor stap een deel van onze afhankelijkheid van winkels en geld minderen. Dat lost tegelijk ook veel luchtvervuiling op maar op termijn zal er ook minder belastinggeld nodig zijn. Enkele van de grote vervuilers van ons politiek-economische systeem zijn:

 • De eenzijdige horizontale land en tuinbouw (zaaien, oogsten, eenzijdige pollen in grote volumen, giftige pesticiden, chemische bemestingssoorten, enz)
 • De industriële processen en bijbehorende uitstoot. Gelukkig is veel gereguleerd maar de logistieke behoeften rondom fabrieken zorgen voor veel meer overlast dan alleen de fabriek zelf. De op olie gebaseerde verbrandingsprocessen stoten enorm veel vervuilende deeltjes en gassen uit. Ideaal zou zijn als we massaal overstappen op alternatieven en door onze inkoop keuzes die overstap voor het bedrijfsleven helpen forceren.
 • Het goederen distributie en bijbehorende verkeerssystemen en netwerken.
 • De hout en steenkool verbranding van verwarmingssystemen met schoorstenen naar buiten.
 • De houtkap wereldwijd waardoor veel biodiversiteit verloren gaat met vervuiling dat ervoor in de plaats komt.
 • Energieproductie en distributiesystemen
 • Het woon – werk verkeer waar we onze beloning aan ontlenen maar dat zorgt voor pieken in vervuiling waar we via de belastingen en zorgsysteem weer voor opdraaien.

Als consument kunnen we zelfbewuste keuzes maken die helpen de transitie door te zetten. Kies bijvoorbeeld:

 • Voor lokale producten
 • Koop bij voorkeur rechtstreeks van de producent
 • Kies voor hergebruikte en her te gebruiken materialen
 • Neem in bruikleen in plaats van aanschaf
 • Deel producten en faciliteiten zoveel mogelijk met anderen
 • Probeer gaandeweg uw huisvesting te verkleinen (grote huizen vreten energie)
 • Sociaal en samen delen is het nieuwe rijk zijn. Het alleen zijn en hebzucht is de nieuwe armoede.
 • Kies innovaties die helpen bij te dragen aan verbetering van luchtkwaliteit of vermindering van vervuiling
 • enz.

Met geld, donaties of faciliteren met middelen
AiREAS realiseert haar projecten met middelen van al haar partners. Er staat niemand op de loonlijst, er zijn geen contracten, geen eigen gebouwen, geen eigen geld, alleen een gemeenschappelijk doel. Alles wordt gedaan op basis van betrokkenheid, commitment, inzet van talent, tijd en middelen, onderling vertrouwen en het samenwerken aan concrete resultaten.

Vaak hebben we genoeg talent en inzetbare mogelijkheden maar missen we net wat geldelijke of ruimtelijke middelen om verder te komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die specifiek in hun wijk luchtkwaliteit willen meten maar ons meetsysteem is door de grotere partners gericht op andere prioriteiten. Dan kan men met eigen geld en het beschikbaar stellen van een dak bijdragen aan het meetsysteem dat opgenomen wordt in het AiREAS netwerk om net die concrete behoefte in te vullen wanneer de lokale wijkgerichte burgers zelf bezig zijn met hun eigen prioriteiten.

Wilt u een crowdfunding opzetten voor uw wijk binnen de AiREAS context van gezondheid en samenwerking dan kunnen we daarbij helpen. Wilt u alleen financieel bijdragen kijk dan naar de crowdfunding programma’s die gaande zijn. Heeft u ruimte of andere middelen ter beschikking (bijvoorbeeld kringloop materiaal, ruimte voor stadslandbouw, leuke ondernemende initiatieven) laat het dan vooral weten.