Hier treft u deelnemers informatie voor een innovatief, marathon gerelateerd project, geïnitieerd door Local AiREAS Eindhoven (luchtkwaliteit, volksgezondheid en beweging).

NB: Voor de hart/vaat en stress zoeken we nadrukkelijk “paren”,  een sportende deelnemer en een familielid of partner. Aanmelden voor de onderzoeken kan aan de onderkant van deze blog. Voor de andere onderzoeken en het uitdelen ISPEX i-phone opzetstukjes verwijzen we naar de algemene blogmelding.

Achtergrond: Als je een (halve) marathon loopt, dan ben je vooral bezig met je eigen lijf en de prestatie die je levert. Bewust of onbewust ervaar je ook de omgeving waar je jezelf in een parcours bevindt. In een boomrijke omgeving loopt het anders dan midden door een kaal industrieterrein. Waar je ook loopt, daar adem je ook de lucht ter plekke in en uit. De kwaliteit van die lucht kan over het parcours enorm verschillen. Als het op 10 oktober 2015 toevallig heel goed weer is en er in sommige Eindhovense wijken vrolijk gebarbecued wordt dan zullen alle roetdeeltjes in de lucht daags erna in die buurt nog steeds in- en uitgeademd worden. Zonder dat je het weet kan daardoor je loopprestatie, stress- en gezondheidstoestand beïnvloed worden zonder dat je het in de gaten hebt. Op initiatief van de AiREAS coöperatie is In Eindhoven sinds begin 2014 een Innovatief Luchtkwaliteit Meetsysteem (ILM) operationeel waarmee de luchtkwaliteit continu wordt geregistreerd.

Tijdens de Eindhoven Marathon 2015 willen we in een kleinschalig project nagaan in hoeverre er een relatie is tussen hartvaat-conditie, inspanning, stress en luchtkwaliteit. Om dit goed te kunnen doen willen we zowel 12 deelnemers aan de marathon als het liefst voor elke deelnemer (alleen als dat mogelijk is), een kennis/samenwonende partner (echtgenoot, huisgenoot, buurman/buurvrouw, broer/zuster etc.) uitnodigen; in totaal dus idealiter 12 “paren”. U kunt zich uiteraard ook alleen opgeven als U meeloopt.

Wat willen we precies doen?

De eerste meetsessie is zaterdagochtend 10 oktober voor de lopers en, zo mogelijk, hun partners in het Eindhovens beursgebouw op de zaterdag (waar ook de inschrijving voor de marathon is). Voor het onderzoek krijgt U een korte algemene vragenlijst en vragen U een toestemmingsverklaring te ondertekenen. E.a. doet u samen met onze medewerkers die ook Uw vragen kunnen beantwoorden.

In de Beurs zijn een tweetal ligbanken in een aparte ruimte afgeschermd van de publieke ruimte beschikbaar. De medewerkers die de metingen uitvoeren zijn allen ervaren deskundigen. De sessie duurt ongeveer 20 minuten. De procedure is strikt ‘non-invasief’; er wordt dus géén bloed geprikt en U hoeft ook niet nuchter te zijn. De hartvaatconditie wordt in rust op een ligbank gemeten. Daartoe wordt door het onderzoeksteam tegelijkertijd een ECG (electrocardiogram of ‘hartfilmpje’), een geavanceerde bloeddrukmeting (polsgolfanalyse) en een echo van de halsslagader uitgevoerd (geluidsgolven).

Medisch test

Voor het ECG worden er viert plakkers (elektrodes) op de borst geplakt (Zie linker plaatje). De borstkas moet vrij zijn; voor vrouwelijke deelnemers moet de bh dan ook (even) uit. De posities van de elektrodes zijn V1, V2 en V5; de vierde elektrode wordt op de linker heup aangebracht (zie linker figuur).

Voor de bloeddrukmeting worden bloeddrukmanchetten aangebracht rond de bovenarmen en de enkels (middelste figuur). Daarmee is het mogelijk de snelheid van de polsgolf door het lichaam te berekenen. Tegelijkertijd wordt met echografie (geluidsgolven) beelden van de rechter en linker halsslagader (rechter plaatje) gemaakt. De 12 marathonlopers krijgen na de metingen een GPS‐ sporthorloge mee waarmee de GPS‐positie 6 uur lang geregistreerd wordt. Bij het horloge hoort een borstband met een draadloze verbinding met het horloge voor de registratie van hartslag en ademhaling. Aan het einde van de dag wordt het GPS‐sporthorloge weer bij ons afgegeven voor het opladen van de batterij en het uitlezen van de data.

Op zondagochtend 11 oktober, de dag van de marathon, locatie Beurs, krijgen de 12 lopers na de metingen een GPS-sporthorloge mee waarmee de GPS-positie en hartslag van ongeveer 45 minuten vóór tot 45 minuten na de marathon continu geregistreerd wordt. Bij het horloge hoort een borstband met een draadloze verbinding met het horloge voor de registratie van hartslag en ademhaling. Aan het einde van de dag wordt het GPS-sporthorloge weer bij ons afgegeven voor het opladen van de batterij en het uitlezen van de gegevens. Deze horloges dienen na de finish weer ingeleverd te worden.

Samengevat:

‐ Een klein, maar belangrijk en zinnig onderzoek in het kader van luchtkwaliteit, gezondheid en het streven naar een betere leefomgeving in Eindhoven.

‐ Alle waarnemingen zijn volledig non‐invasief.

‐ U hoeft niet nuchter te zijn voor de metingen en er wordt ook geen bloed afgenomen.

‐ Alle persoonlijke informatie, zoals gegevens van de door U ingevulde formulieren en de resultaten van de metingen, worden onder strikte geheimhouding en geanonimiseerd verwerkt onder verantwoording van een arts.

‐ U ontvangt een individueel persoonlijke korte rapportage over de bevindingen en we informeren U uiteraard over het eindresultaat van de metingen en van eventuele (wetenschappelijke) publicaties.

‐ Uitgevoerd door een deskundig team van de TU‐Eindhoven, onderzoeksbureau Imagelabonline & Cardiovascular/AMC, Vallei Medical, Vital Health Care en iSYMED, onder auspices van AiREAS, Galazo Sports SX en de Gemeente Eindhoven.

Op 3 november nodigen we de deelnemers uit voor een inspirerende presentatie ‘s avonds in Fontys.

Voor vragen kunt U ons altijd bellen:

Pierre Cluitmans     06‐24250714

Eric de Groot    06‐20062662