Op 10 december j.l. vond er een multidisciplinaire AiREAS ontmoeting plaats in facilitair centrum Aristo te Eindhoven. Aanwezig waren de gemeente Eindhoven, gemeente Breda, de provincie Noord Brabant, universiteit van Twente, Universiteit van Technologie Eindhoven, Universiteit Utrecht, Eindhovense burgerparticipatie, Axians, ECN, stagaire van Fontys, STIR Academy, Ecosolutions Nederland, FRE2SH, Medisch onderzoekteam ImageOnline, Scapeler, enz.

De ontmoeting was georganiseerd door AiREAS om samen te kijken naar de grote lijnen van co-creatie die zijn ontstaan in de loop van 2015. We willen kijken waar we onze energie het beste in kunnen steken gedurende 2016 om tot stappen te komen die leiden tot een gezondere leefomgeving? Het ging in deze vergadering niet alleen om Eindhoven maar ook de verdeling van energie en investeringen over de verschillende gebieden en roadmaps. Er stonden 12 punten op de agenda.

Hier kunt u het verslag downloaden: aireasstrategisch20152016b

En wat foto’s van de bijeenkomst.

Voorzitter en Sustainocraat Jean-Paul Close prikkelt de aanwezigen tot cocreatie

Voorzitter en Sustainocraat Jean-Paul Close prikkelt de aanwezigen tot cocreatie

Multidisciplinair werken is plezierig en wordt erg gewaardeerd

Multidisciplinair werken is plezierig en wordt erg gewaardeerd

Dankzij de inzichten van wetenschap, burgers, overheid en innovatief bedrijfsleven ontstaat een innovatieve sfeer

Dankzij de inzichten van wetenschap, burgers, overheid en innovatief bedrijfsleven ontstaat een innovatieve sfeer