Het ministerie van volksgezondheid (RIVM) heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de effecten van luchtvervuiling op de mens te analiseren. Dit onderzoek werd gedaan samen met de Universiteit van Utrecht. Details treft u hier:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Big_Data_geven_meer_kennis_over_gezondheidseffecten_luchtverontreiniging

AiREAS is een samenwerking met burgers om juist luchtkwaliteit en gezondheid als innovatie prikkel te gebruiken voor resultaatgerichte veranderingen. AiREAS acht het een gemeenschappelijke uitdaging en verantwoordelijkheid om hiermee bezig te zijn en ziet in de ontstane innovaties en toepassing ervan een geheel nieuwe sociaal economische verhouding ontstaan met volop ondernemers kansen en ontwikkelingen.

Het verslag van het RIVM bevestigt en onderstreept de noodzaak ervan voor ons eigen welzijn.