20160728_095602.jpg

Eindhovens Dagblad concentreerde verslaglegging deze keer op de deelnemende technologische bedrijven in plaats van de samenwerking gezonde stad.

Afgelopen maandagochtend was het dan eindelijk zover. De verschillende technologische partners van AiREAS kwamen om 10.00 uur bij elkaar in de werkplaats van Mine Kafon op Sectie-C te Tongelre in Eindhoven. Het gemeenschappelijke doel was om bestaande high tech technieken aan elkaar te koppelen met het oog op het testen van de mogelijkheid om op nano fijnstof en gas niveau luchtmetingen te doen met gebruik van drone technologie.

Mine Kafon is het bedrijfje van de Afgaanse broers Mahmud en Massoud Hassani die hun high tech drone ontwikkelingen inzetten voor het opsporen en vernietigen van landmijnen in de wereld. Ze functioneren volledig op basis van crowdfunding om zo onafhankelijk te kunnen opereren van overheden. Door hun gepassioneerde ontwikkelvrijheid ontstaan er ongekende technieken op gebied van robotica en kunstmatige intelligentie die de wereld versteld doen staan. Daardoor zijn ze al jaren wereldberoemd binnen hun werkterrein.

Maar Europa heeft alleen last van landmijnen in het oude oorlogsgebied van Servië/Croatië terwijl de toepassingen van de Hassani drone en robotica technieken veel breder inzetbaar zijn, ook in Europa. Zo zijn de broers al betrokken bij de educatieve processen van de Stad van Morgen samen met AiREAS en Stichting BdT binnen het Erasmus+ uitwisselingsprogramma. Daar ontstond het idee om de drones uit te rusten met meetapparatuur voor lucht en omgevingskwaliteit. Naast het enthousiasme ontstonden ook veel vraagtekens. Kan dat wel, niet alleen technisch maar ook praktisch?

Ter gelegenheid van de plannen voor metingen rondom het vliegveld Eindhoven werden de Hassani’s meegenomen in de cocreatie processen. Door het uiteindelijk ontbreken van voldoende financiële steun voor het volledige cocreatie project “AiREAS Airport” moesten de ambities worden herzien. Zo kwamen we uit op het verrichten van voldoende technologische proeven met bestaande technieken en partners om een ontwikkeltraject én Brabant brede infrastructuur te kunnen onderbouwen naar de verschillende partners binnen de Brabantse Health Deal.

De applicatie van drones in combinatie met luchtmetingen in stedelijk gebied kan inzichten geven over vervuiling en blootstellingspatronen daar waar we met onze vaste meetapparatuur geen zicht op hebben maar wél graag willen weten. Denk aan metingen op de rondweg bij filevorming. Of het vinden van een antwoord op de vraag waarom er zoveel stof is op 20 hoog van een van de hoge gebouwen van Eindhoven? Denk aan onderzoek bij evenementen. En op verschillende hoogtes van de stad. Op vreemde verzamelpunten met onverklaarbare vervuilingspieken. Bij calamiteiten, werkzaamheden of ongevallen met rookontwikkeling.

Ook in niet stedelijk gebied, op het platteland, kan de drone een relatief goedkope en flexibele oplossing zijn voor het in de gaten houden en onderzoeken van vervuilingspatronen rondom intensieve veeteelt, landbouw activiteiten, bos en heide branden, vuilnisstort, vliegverkeer, enz.

Het was belangrijk om de bestaande technologische AiREAS partners van de meettechnieken die we ook toepassen in het vaste meetnetwerk mee te nemen in dit proces zodat metingen onderling vergeleken kunnen worden. Meetpartners Oxility (Nanotechnologie en Ultrafijnstof) uit Best, en Intemo (Low cost multifunctionele sensoren en weergave technieken) uit Helmond, hadden toegezegd. Meetpartner voor het vaste netwerk ECN (PM1, PM2,5, PM10, NO2 en ozon) kijkt op afstand mee. Scapeler (Big Open Data) verzorgt de verwerking van gegevens en John Schmeitz (ICT mens en techniek) coördineert de verbinding samen met de bestuurlijke projectleiding van AiREAS. Gemeente Eindhoven heeft uiteindelijk beperkte financiële middelen beschikbaar gesteld om out of de pocket kosten te  dekken van de partners die dit airport gerelateerde project vanuit eigen passie en commitment waar maakten met inzet van uren, kennis en technologie. De drone tests waren de kers op de taart.

Resultaat
De afspraak was om drie trajecten te bewerken die de investering in tijd, techniek en samenwerking de moeite waard zouden maken:

1. Is het mogelijk om luchtkwaliteit te meten door vlieg, meet en communicatietechnologie aan elkaar te koppelen?
Aangezien we geen middelen hadden voor een speciale ontwikkelopgave moesten we creatief omgaan met onze bestaande middelen. Er was wat angst bij de deelnemers met hoogwaardige en kostbare meetapparatuur wegens crashgevaar. Verzekeren leek geen optie maar voorzichtigheid wel. We stellen elkaar niet aansprakelijk in de proef en een ieder draagt zijn eigen risico’s. Daarom moesten we zorgvuldig omgaan met de proef, zowel in de verbinding van de apparatuur als de locatie van de vliegproef. Deze laatste werd uit veiligheidsoverwegingen gedaan boven gras in een Eindhovens park in plaats van midden in de stad. Uiteindelijk wilden we ervaring opdoen welke ondergebracht kon worden in het eventueel cocreatief ontwikkelen van een totaalaanpak.

2. Welke sterke punten kan de succesvolle toepassing toevoegen aan de onderbouwing van een Brabants/Europa brede AiREAS infrastructuur aanpak gezonde gebiedsontwikkeling?
De evidente sterke punten zijn de flexibiliteit en enorme kostenbesparingen van de toepassing mits professioneel, zorgvuldig en nauwkeurig toegepast met expertise op gebied van toegepaste technologie maar ook de context gerelateerde interpretatie en communicatie van luchtkwaliteit en omgevingsfactoren. De combinatie van strategisch gepositioneerde vaste meetstations, flexibel inzetbare verplaatsbare meetstations, aangevuld met drones en rugzak applicaties en een duidelijke samenhang tussen high en low cost meetinstrumenten, is iets dat we nu allemaal samen kunnen gaan bepalen. Daarbij komt ook de benodigde investering kijken en de te verwachten resultaten voor de integrale maatschappelijke discussie over gezondheid gedreven gebiedsontwikkeling.

3. Kunnen we middels betrokkenheid van de media de inzet van onze partners enigszins belonen?
Mede omdat de Hassani’s midden in een wereldwijde crowdfunding actie zaten voor hun landmijn toepassingen en doelstellingen konden er samen internationale media links worden gelegd. Het landmijnen verhaal is natuurlijk erg belangrijk maar om de belangstelling te wekken van gebieden waar de landmijnen geen aandacht behoeven bleek de link met luchtkwaliteit metingen een mooie toevoeging voor Mine Kafon. Zo kon het AiREAS luchtkwaliteit verhaal via American Press wereldwijd vertelt worden in combinatie met de high tech ontwikkelingen voor landmijnen.

Partner CityTV.nl (o.a. Stadsdebat AiREAS) maakte ter plekke veel rauwe opnames van de koppelingen en vliegtests die door de partners benut kunnen worden voor hun eigen communicatie programma’s.

Lokaal werd aandacht besteedt door Eindhovens Dagblad met een artikel gefocust op de technologische partners in plaats van het hogere doel van de AiREAS samenwerking. Een mooie beloning dus voor de inzet van onze partners.

Studio040 maakte opnames voor de lokale TV:

En Dronewatch publiceerde een artikel op basis van een telefonisch interview

Kortom: Missie geslaagd. Nu verder.