AiREAS is een  van de vele initiatieven die ondernemende burgers hebben genomen voor onze gezondheid, het milieu en het klimaat.

Samen met initiatiefnemers uit Luxemburg van het educatieve filmproject Earthbeat, de internationale Youth4Planet organisatie hebben we een wereldwijd programma opgezet onder de noemer van 400 Miljoen en 1 revoluties. Het doel van dit initiatief is om de vele andere burgerinitiatieven te vinden, zichtbaar te maken, te erkennen in hun bijdrage aan de waardecreatie voor gezondheid en klimaatveiligheid en eventueel te verbinden aan andere gelijk denkenden ter versterking van elkaar.

We hebben een fietsproject gecreëerd wegens de klimaatconferentie in Glasgow in november 2021. Daar willen we de wereldwijde processen beïnvloeden middels de zichtbaarheid en samenwerking tussen de regio met burger innovaties en activisme. Elke woensdagochtend hebben we in het kernteam overleg over de voortgang. Hier kunt u meekijken.