De situatie in de wijk ’t Ven in Eindhoven blijkt alles behalve gezond. De nabijheid van een asfaltcentrale op het industrieterrein De Hurk zorgt voor zichtbare en onzichtbare overlast. Dit jaar alleen is er al vier keer brand geweest in de centrale met veel rookontwikkeling over de wijk. Onzichtbaar is de hoeveelheid schadelijke stoffen die uitgestoten wordt, waaronder Benzeen.

Een rapportage van Een Vandaag licht het verhaal toe.