Vandaag hebben we voorbespreking gehad met het RIVM over de invulling van de dag. Dit is een mooi open gesprek geworden waarin we verder gingen dan alleen het doen van metingen maar ook met elkaar keken waar we tegenaan liepen als we echt aan een gezonde lucht willen werken. De bijeenkomst rondom het S.L.A. (Schone Lucht Akkoord) is daarom ingestoken vanuit een bredere context dan alleen ambtenaren die bij het rijk de S.L.A.s aanvragen maar juist ook voor burgers, bedrijven en kennis organisaties die hierin samen willen werken.

Daarom is het goed om mee te doen.  Het is gratis. Hierbij de link met meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.