Dat is in ieder geval de mening van de buurtbewoners van ´t Ven. Deze wijk ligt letterlijk in de rook van verschillende vervuilende bedrijven op het industrieterrein De Hurk. Tijdens een fietstocht met studenten van Fontys, die na moesten denken over mobiliteit plannen voor de stad Eindhoven, konden wij als AiREAS de stank van de asfalt centrale zelf ervaren. Deze was niet te harden en we waren blij dat we weg konden fietsen. Mensen die er wonen hebben die luxe niet. Als men dan leest dat de Gemeente Nijmegen de moed heeft gehad om een asfaltcentrale op te kopen om deze uit de stad te verwijderen, dan klinken er geluiden van ergernis, boosheid en teleurstelling bij de wijkbewoners in ´t Ven. Al vaak is er gesproken met het samenwerkingsinitiatief AiREAS en zelf heeft de wijk allerlei evenementen georganiseerd waar politici zich veelvuldig hebben geuit over gezonde lucht. Maar de bestuurlijke werkelijkheid toont de andere kant van de belangenpolitiek. Waar een gezonde leefomgeving gezien wordt als een existentiële (bestaansrechtelijke) essentie en een ethische verantwoordelijkheid die door iedereen gedragen dient te worden, zowel mens als bedrijf en politiek, wil dit in een geldafhankelijke of gestuurde belangenwereld vaak met voeten getreden worden.