Als we naar de real time metingen kijken zien dat de meters de laatste tijd nogal pieken. Dat komt door een aantal factoren. Ten eerste is het al dagenlang erg mistig.

De metingen tellen deeltjes. Ze maken geen onderscheid tussen waterdruppeltjes en stofdeeltjes. Dus als het mistig is zien we altijd een verhoging van de metingen. Een complexer meetsysteem zoals het regionale meetnetwerk droogt de lucht eerst voordat het de deeltjes telt. Zo wordt het vocht verwijderd en krijgen we een duidelijker beeld van de fijnstof in de lucht. Een meetnetwerk zoals Samen Meten, doet een berekening en toont een aangepast beeld. In het plaatje hier, van 16 januari 2022, van Samen Meten, zien we Oost en Zuid Nederland met een flinke verhoging van luchtvervuiling. Het Noord Westen lijkt daarbij schoon.

Als we de mistradar van Buienradar raadplegen dan zien we een overeenkomstig plaatje.

Ook op de site van de Sensor Community zien we dit terug. Daar staan ook de pijltjes van de windrichting bij die misschien deels de redelijk schone lucht verklaren van Noord West Nederland. Maar dezelfde windrichting is ook te zien in Zuid Holland en Zeeland waar de mist en luchtvervuiling ook hoog is.

Een andere mogelijke factor van de luchtvervuiling is dat er veel houtstook is in deze koude winterperiode. Zeker vandaag, een zondag, wanneer de mensen thuis vertoeven en eerste de kachel stoken. Door de relatieve geringe wind verbindt de rook zich met de waterdeeltjes van de mist.

De luchtdruk kaart van het KNMI geeft een andere verhouding aan, veel meet horizontaal gescheiden over Nederland, dus daar ligt het niet aan.

We kunnen derhalve voorzichtig concluderen dat de combinatie van mist, windrichting en luwte samen met eventueel houtstook, de oorzaak is van dit beeld.