AiREAS leeft. Er is in de loop der jaren veel gebeurd in en met ons netwerk. Er zijn gebieden toegevoegd, inzichten opgebouwd, resultaten wereldwijd gepubliceerd, wetenschap opgebouwd en goede resultaten geboekt. Er zijn veel partners actief vandaag, er ontstaat veel informatie, we delen veel en de kans bestaat dat we het overzicht verliezen. Het is belangrijk dat we voortborduren op wat we reeds gedaan hebben, nieuwkomers meenemen in onze processen en niet steeds weer opnieuw het wiel uit willen vinden. Uiteindelijk kunnen we onze tijd goed genoeg gebruiken voor dat waar we voor staan en gaan, namelijk onze gezondheid en een gezonde leefomgeving.

Daarom heb ik een interactief overzicht bord gecreëerd waar we overzichtelijk informatie vinden, links aan kunnen klikken, elkaar inspireren, enz. Ik nodig uit om het te gebruiken, informatie te gebruiken en vooral stappen te ondernemen die het doel positief beïnvloeden.