Multi-Vendor Sensornetwerk versie 2.pptx

Voor thuisapplicaties werken we met sensor types Q4 en Q3. Met de overheid vooral Q3, Q2 en Q1

Steeds meer mensen willen thuis de luchtkwaliteit en geluidshinder meten met AiREAS. We zijn echter geen commerciële organisatie die sensoren levert. We werken samen (liefst inclusief overheid) aan gezondheid en luchtkwaliteit op lokaal en gebiedsniveau. Dat doen we graag op projectbasis inclusief financiering. Als dat niet kan dan doen we het vanuit intrinsieke motivatie.

We vragen aan degenen die mee willen doen om een vrijwillige bijdrage aan het goodwill of sympathie fonds van de Stad van Morgen. Zodat wij de aanschaf, huur of aanpassingen aan sensoren kunnen organiseren maar ook reiskosten kunnen financieren, en de interactie met de overheid, wetenschap, bedrijfsleven enz kunnen blijven doen.

We kunnen er geen commerciële prijs aan hangen want al die sensoren zijn nog niet stabiel genoeg om er garanties aan te koppelen vanuit ons kwaliteit perspectief. Daarom wordt er steeds met de software en hardware gestoeid om tot goede resultaten te komen. Het gaat uiteindelijk om de inzichten, niet de overdracht van kastjes. Daarnaast is het een samenwerking die meerdere maanden en zelfs jaren vergt om goede inzichten te verzamelen. Dat is onbetaalbaar in een commerciële omgeving.

Met de Europese beweging van thuis metende mensen ontstaat een gigantische beeldvorming van de problematiek, eigen verantwoordelijkheid en dat wat we kunnen eisen van onze bestuurders.

Stap 1: Toekenning van middelen via het fonds

Stap 2: Aanschaf en voorbereiding van de sensoren

Stap 3: Installatie

Thuissensor van het type Q4 (aangepast)

Enkele boeiende resultaten via partner Scapeler