De samenwerking rondom het regionale meetnetwerk is uitgebreid besproken via een onafhankelijke onderzoekster. Alle leden die dit netwerk mede mogelijk hebben gemaakt, gebruiken voor maatregelen of wetenschappelijk onderzoek, hebben daaraan bijgedragen. Het heeft niet alleen een samenvattend jaarverslag opgeleverd maar ook veel blijk van commitment, zorg en discussiepunten die we samen op tafel leggen voor de komende jaren. Een heisessie met alle betrokken partners moet hierin duidelijkheid brengen.

Hier treft u het jaarverslag aan dat redelijk beknopt de positieve energie weergeeft waarin de partners trachten samen verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor het regionale meetnet maar vooral ook de acties die er uit voort zouden moeten of kunnen komen ter verbetering van onze leefomgeving en gezondheid.

Sociaal Jaarverslag 2022 ILM 2.0_APR23_def