AANKONDIGING   13 oktober 13.00 – 17.00 uur 

Conferentie Regionaal Meetnet Lucht & Geluid
Meten en dan? Samen doen!

Op donderdagmiddag 13 oktober  vindt de conferentie ‘Meten en dan? Samen doen!’ van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid plaats in Eindhoven.

Wat kun je verwachten?
De unieke samenwerking en de meetgegevens in het Regionaal Meetnet leveren voor Zuidoost-Brabant veel informatie en mooie praktijkvoorbeelden op. Deze kennis en voorbeelden op het gebied van lucht & geluid delen we graag. Niet alleen ter informatie en inspiratie maar ook om met elkaar (bedrijven, bestuurders, beleidsadviseurs, deskundigen, studenten etc.) van gedachten te wisselen over de complexiteit van te nemen maatregelen. Met als doel een gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Op deze middag staan diverse onderwerpen m.b.t. luchtkwaliteit en geluidhinder centraal. Een middag met een gevarieerd programma: interessante sprekers, interactieve workshops en co-creatie sessies. Als basis voor concrete vervolgstappen die we deze middag gaan bepalen.
Samen gaan we doen!

Praktische informatie
•    Wat: Conferentie Regionaal Meetnet Lucht & Geluid: ‘Meten én dan? Samen doen!’
•    Wanneer: donderdag 13 oktober 2022, 13.00 uur tot 17.00 uur
•    Waar: Eindhoven? (locatie en het programma volgt in de uitnodiging)
•    Voor wie: gemeenten en partners Regionaal Meetnet (zowel ambtenaren als bestuurders en raads- en Statenleden zijn van harte welkom), bedrijven, studenten, burgers en andere belangstellenden voor het onderwerp lucht & geluid.

Meer informatie
Reserveer donderdag 13 oktober 2022 alvast in je agenda. De uitnodiging met programma en mogelijkheid van aanmelden volgt voor de zomer. Vragen? Of al aanmelden? Mail dan naar regionaalmeetnet@eindhoven.nl.
Voor meer informatie over het regionaal Meetnet kijkt u op www.odzob.nl/meetnet

Graag tot 13 oktober in Eindhoven!
 

Organisatie conferentie ‘Meten én dan? Samen doen!’ van Regionaal Meetnet Lucht & Geluid 2022