Vraag aan een 60 tal studenten van diverse richtingen om groepjes te creëren die samen een mobiliteit plan 2050 samenstellen, dan gebeurt er wat.

In alle vrijheid gingen ze aan de slag. Ze mochten zelf, uit de grote wolk van uitdagingen, hun eigen invalshoek kiezen en een team samenstellen. Eén van de groepen besloot aandacht te besteden aan het thema toegankelijkheid, vooral voor mensen met een beperking. Ze maakten dit filmpje, lieten leerkrachten en experts in een rolstoel de problematiek zelf ervaren en brachten de dialoog op gang. Even geen luchtkwaliteit en gezondheid maar een andere essentie: respect en gelijkwaardigheid.