Overal in de wereld is gaandeweg veel aandacht voor luchtkwaliteit, metingen, burgerparticipatie, samenwerking met universiteiten en overheden.

Maandelijks is hierover online overleg via het ECSA (European Citizen Science Air quality) initiatief. Steeds worden er boeiende inzichten gedeeld die in bepaalde steden of gebieden worden uitgevoerd. Die dienen dan als inspiratie voor ons in Nederland. Recent hebben we al kunnen zien wat men in Marseille heeft gedaan op gebied van bruikbaarheid van low cost sensoren. Nu delen we een interessante website vol tips en inzichten vanuit Vlaanderen.

https://samenvoorzuiverelucht.eu/inspiratie

En het bijbehorende data portaal dat ook een link geeft naar Samen Meten in Nederland. https://samenvoorzuiverelucht.eu/dataportaal/