Op 09 Juni 2o22 publiceerde de GGD Zuidoost Brabant een analyse over onze individuele blootstelling aan luchtvervuiling. De analyse is gebaseerd op drie grote ziekmakers: fijnstof (PM 2.5 en PM 10) en stikstof dioxide (NO2). Het verslag geeft ook weer hoe deze blootstelling zorgt voor allerlei gezondheidsproblemen in de regio. Brabant is in Nederland de slechte regio qua luchtkwaliteit. Met name het Oosten van Brabant en de grote steden zijn locaties met de grootste blootstelling en gezondheid last.

Verkeer, houtstook, industriële en agrarische activiteiten dragen bij aan de problemen. Beleid en toepassing van technologische innovaties hebben de situatie de afgelopen 30 jaar flink verbeterd maar lang nog niet genoeg. Blootstelling is gemiddeld per jaar nog ruim 50% hoger dan de normen die door de Wereldgezondheidsorganisatie sinds 2021 worden gehanteerd.

Vooral wij als inwoners zijn aan zet. Ons mobiliteit gedrag, energieverbruik, houtstook, rookgedrag enz kan door onze eigen keuzes flink voor verbetering zorgen voor onszelf. Daarbij kan onze lichaamsbeweging en gezondheid er enorm op vooruitgaan. Het stedelijk gebied leent zich steeds meer voor deze langzame mobiliteit waarbij herinrichting van de stedelijke omgeving, met meer groen, aantrekkelijke, verbindende omgevingen, zorgen voor een gezonde intermenselijk interactie.

Wat ook opvalt is dat de veelgehoorde stelling dat `alle vervuiling van het Ruhrgebied of Antwerpen komt` geen steek houdt in het blootstelling verhaal. We moeten toch echt naar onszelf kijken.

U kunt er verslag, dat ook inzoemt per gemeente, downloaden alhierOnderzoek-luchtkwaliteit-en-gezondheid-in-Brabant-2022-Rapport