De “bestuurlijke conferentie” rond het regionale meetnetwerk AiREAS in Zuidoost Brabant is bedoeld voor iedereen in het gebied die mee wil werken aan een gezonde leefomgeving (overheden, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs, burgers). In de middag van 2 december zullen we online bij elkaar komen samen met stuurgroep leden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouders Rik Thijs en Eric Beex. Een aantal studenten van Fontys Hogeschool Tilburg stellen ons prikkelende vragen onder leiding van Tom Vaessen. Vervolgens gaan we multidisciplinair in dialoog met alle deelnemers om te kijken hoe we in 2022 en verder zelfstandig en samen stappen kunnen zetten die onze gezondheid en een gezonde leefomgeving bevorderen en duurzaam behouden.
#gezondheid #luchtkwaliteit #samenwerking #cocreatie

Aanmelden kan hier: https://odzob.nl/bestuurlijke-conferentie-regionaal-meetnet-2-december-online