Vragen als “hoe belangrijk is een plant voor onze lucht?” of “welke geluid maakt een ezel?” zijn veelvuldig aanwezig in de buurtboerderij van Eersel.

Met vereende krachten is deze opgezet en wordt met vrijwilligers in stand gehouden. Doelgroepen zijn jongeren, scholen, ouderen en dementerende mensen. Kijk even naar dit mooie filmpje om te zien waarom ook AiREAS er graag mee samenwerkt.