Het blijft interessant te zien hoe het meetsysteem van AiREAS in Eindhoven in real time de informatie weergeeft over onze blootstelling aan luchtvervuiling. Ook bij een plotselinge en hevige brand. Hier ziet u het verloop ervan dankzij het werk van Scapeler.