Ruit2

De groen-blauwe ruit

 

Op 18 April komen we multidisciplinair (overheid, innovatief ondernemen, onderwijs en burgerschap) bij elkaar om fase 2 van het cocreatieproces van de groen/blauwe ruit in te gaan kleuren met concrete lokale innovatie projecten.

 • Design House te Eindhoven
 • 13:00 tot 17:00

Er worden 3 stromingen van gebiedsontwikkeling doelgericht samengevoegd:

 1. Rijk Dommel en AA: bestuurlijke regionale ontwikkeling van de 7 gemeenten die zich in deze ruit bevinden. Zie deze mooie publicatie Ons Magazine – Rijk van Dommel en Aa
 2. Een algehele trend visie 2070 van studenten van de TU/e.
 3. De fase 1 Stad van Morgen-AiREAS-Health Deal bijeenkomst op 2 Maart De gezonde blauw groene ruit

Als we gezondheid in zijn abstracte algemeenheid nemen als criterium voor de ontwikkeling van dit gebied dat Helmond en Eindhoven verbindt met een flink stuk platteland (de groene ruit) en omlijst door te benutten waterwegen (de blauwe ruit) dan ontstaat een ongekende innovatieve sfeer op gebied van alle denkbare gebieden:

 • Gezond wonen en leven
 • Gezonde mobiliteit
 • Gezonde water, voedsel en lucht
 • Gezond energiegebruik en opwekking
 • Gezonde recreatie en natuur
 • Gezonde mentaliteit en samenwerking
 • Gezonde lokale productiviteit, distributie en dienstverlening
 • Gezonde relatie tussen stad en platteland
 • enz

Wat we allemaal samen (mensen en instellingen) beogen is dat het gebied een soort modern levend laboratorium wordt voor toegepaste innovaties, creativiteit, co-creatie en dienstverlening dat meetbaar bijdraagt aan de menselijke en natuurlijke gezondheid, leefbaarheid en samenhang. We doen dit niet alleen maar allemaal samen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op ons eigen welzijn, het draagt ook bij aan de wereldeconomie van transitiegedreven innovatie rondom kernthema’s zoals vervuiling, armoede, schaarste, klimaatadaptatie, kwetsbaarheid, enz. Het is het eerste gebied dat meerdere steden en gemeentes omvat, met een bevolking van ruim 400.000 mensen waarin innovatie multidisciplinair en kernwaarde (gezondheid is sturend > samenredzaamheid, bewustzijn, voedsel, water en lucht) gedreven wordt vorm gegeven. Dat is uniek! Dit gebeurt zodanig dat individuele initiatieven (bijvoorbeeld recreatie, woongemeenschappen, erfgoed parels, productiviteit, menselijke ontmoetingen, rust, enz) gesterkt worden door het gebied (infrastructuur ontwerp, samenhang mens en natuur, circulaire economie, enz), en het gebied gesterkt wordt door de vele innovatieve initiatieven in onderlinge samenhang, alles meetbaar resonerend met gezondheid en leefbaarheid.

Het is een eldorado voor innovatief pioniersschap, waarden-gedreven ondernemen, bestuurlijk leiderschap en betrokken burgerschap. Het is tevens een icoon in wording voor de Brabantse Health Deal, nieuw participerend leren, lifestyle transitie, de participatie maatschappij (Sustainocratie) en Brainport’s slimme innovaties voor wereldwijde uitvergroting.

6 tafels (de oogst van 2 maart) en 5 traditionele dossiers vormen 18 April het menu waaruit we samen proberen  prioriteiten te kiezen die zich vervolgen gaan uit ontwikkelen tot gemeenschappelijke concrete projecten. Nederland, Brabant en de wereld kijken mee hoe we dit doen omdat we het icoon van multidisciplinair samenwerken (kenmerkend voor de Stad van Morgen en toegepast in AiREAS en FRE2SH) toepassen voor bruisende innovatieve prikkels gestimuleerd door menselijke kernwaarden. Ook dit is uniek.

Stap 1 gedaan

De multidisciplinaire co-creatie resultaten van 2 maart zijn input voor 18 April

Meedoen? Ben u bezield en betrokken als ondernemer, instelling of bestuurder bij dit gebied? Of heeft u innovaties of idee[en die u uit zou willen testen in het gebied die bij kunnen dragen aan de gezonde ontwikkeling? Kunt u zelfstandig commitments aangaan ter plekke? Kunt u op een andere manier bijdragen aan het gebied? Meld u dan  snel aan met naam, korte motivatie en contactgegevens: jp@stadvanmorgen.com