Gemeenteraadsverkiezingen

AiREAS roept op: Gezondheid en een gezonde leefomgeving op nummer 1 van elk coalitieakkoord

Een recente videoboodschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont nogmaals aan dat luchtvervuiling een noodsituatie is op gebied van volksgezondheid.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-66—air-pollution-a-public-health-emergency

Er staan weer raadsverkiezingen voor de deur. We kiezen dan traditioneel onze volksvertegenwoordiging. Maar met een groot verschil. In het verleden dachten we misschien met onze stem de verantwoordelijkheid voor ons welzijn te kunnen delegeren aan een gemeentebestuur. Dat is niet meer zo. Met onze stem kiezen we onze partners in het faciliteren van ingrijpende veranderingen die onze gezondheid en een gezonde leefomgeving helpen bevorderen. De keuzes die een gemeente maakt in haar dagelijks beleid dienen afgestemd te worden op de hogere gemeenschappelijke doelen. Maar ook wij als inwoners of ondernemers ontkomen daar niet aan. Gezondheid en een gezonde leefomgeving is geen onderdeel meer van een belangenspel maar van een gedeelde verantwoordelijkheid die we allemaal samen (inwoners, gemeente, bedrijven, kennisinstellingen) dragen.

Daarom roept AiREAS alle politieke partijen op om elkaar te vinden in een coalitieakkoord op basis van twee fundamentele gebieden:

  • gezondheid en een gezonde leefomgeving op nummer 1 zetten van de onderhandelingen voor een coalitie.

  • bestuurders selecteren die de ruimte en steun krijgen om de cocreatie aan te gaan met de bevolking om samen tot de gezonde samenleving te komen.

De problemen hopen zich op zoals we gezien hebben tijdens de Corona pandemie. De energieprijzen rijzen de pan uit, de inflatie groeit, de ongezondheid in de maatschappij is een heikel punt, onze gedragsaanpassingen ook. Toch moeten we hier samen doorheen. Hoe? Dat kunnen we het beste samen bepalen in plaats van te wachten op de zoveelste crisis, extra regels of bureaucratie, recessies of het noodlot dat toeslaat.

AiREAS is sinds 2011 in onze regio een burgerinitiatief en multidisciplinair samenwerkingsverband om samen verantwoordelijkheid te nemen voor onze luchtkwaliteit en gezondheid. Gedurende deze jaren is er veel aandacht besteed aan het meten van de luchtkwaliteit om ons heen, maar veel aanpassingen aan ons gedrag hebben we nog niet kunnen waarnemen. Ons vervuilende gedrag is onderdeel van ons dagelijks leven en van “het systeem”. Om dat te veranderen dienen we veel naar onszelf te kijken. Luchtvervuiling mag geen excuus zijn van broodwinning, een groei-economie of onze eigen gemakzucht. De consequenties zijn eenvoudigweg veel te groot en raken niet alleen onszelf maar ook de gezondheid en welzijn perspectieven van onze kinderen en kleinkinderen. Gedragsverandering is nooit populair, hoe essentieel het ook is gezien de uitdagingen waar we als mensheid voor staan.

Daarom tracht AiREAS het via de samenwerking leuk, eenvoudig en inzichtelijk te maken voor iedereen. Het goede voorbeeld doet volgen. Maar dan dienen alle partners optimaal zich in te zetten, zelfstandig en samen. De gemeente voorop.