In Eersel is via partner Cees Beemer nu ook de samenwerking ontstaan met de lokale Buurtboerderij. Dit vult de activiteiten aan van het burger meetplatform dat we al enige tijd samen met de gemeente in gebruik hebben genomen.

Het burgerinitiatief AiREAS heeft als uitgangspunt dat een gezonde leefomgeving een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is die door ons allemaal, inwoners en instellingen, samen gedragen dient te worden. We zijn gewend om complexe zaken over te laten aan de overheid maar als het om onze gezondheid en die van onze kinderen en onze omgeving gaat dan is de overheid maar een deel van werkelijkheid. Als individu letten we op onze voeding, doen we aan sport en recreatie, proberen we negatieve stress te voorkomen, trachten we o p een leuke manier om te gaan met onze medemens en genieten we van uitstapjes in de natuur. De lucht die we inademen nemen we daarbij gemakkelijk voor lief omdat het hoort tot onze automatische piloot. Maar hoe belangrijk is die lucht eigenlijk?

Om antwoord te geven op die vraag heeft AiREAS de hulp ingeroepen van de Buurtboerderij in Eersel. Deze buurtboerderij en haar educatieve buurt vlindertuin ligt op een prachtige, verbindende locatie. Ze heeft een mooie diversiteit aan dieren, planten en prikkelende opdrachten (buurtbelevingspad) om de jeugd te betrekken en enthousiasmeren over de flora en fauna om ons heen. Het gaat dan niet alleen om kennismaking met de diversiteit ervan maar vooral ook de samenhang van al die levensvormen met die van ons als mens. Door de samenwerking, waar we ook scholen en buurtverenigingen bij willen betrekken, wordt nu ook aandacht aan de lucht besteedt. Ook is de samenwerking met het IVN gestart. Van belang is dat de toegang voor alle leeftijden, valide en mindervalide bezoekers gratis en laagdrempelig is. Op een natuurlijke manier is men met de natuur en omgeving bezig.

De lucht die we in- en uitademen is niet altijd zichtbaar. Daarom staan we niet zo zeer stil bij de essentiële voedingsstoffen die we via deze weg tot ons nemen. Als we bedenken dat een mens misschien wel een maand zonder eten kan blijven leven, maar bij het ontbreken van lucht na enkele minuten al het loodje legt, dan beseffen we ineens hoe belangrijk dit is voor ons. Onze gezonde lucht heeft alles te maken met de planten om ons heen. Daar wil de buurtboerderij meer  aandacht aan besteden. AiREAS heeft daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld. Dit zal besteed worden aan planten die CO2 opnemen en de lucht zuiveren. Leerlingen van scholen die het buurtbelevingspad volgen zullen in de buurtvlindertuin hiervan kennis nemen op een laagdrempelige manier leren.

Verder is het belangrijk natuurlijk dat we de natuur en de lucht niet vervuilen. Daarmee vervuilen we onszelf met allerlei nare gevolgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet alleen longaandoeningen aangetoond maar ook de relatie gelegd met gedragsstoornissen, hart en vaatziekten, extra vatbaarheid voor virus of bacteriële infecties, verminderde weerstand van het immuunsysteem, enz. Dit begint al bij het ongeboren kind en gaat door na de geboorte in onze ontwikkeling naar onze volwassenheid. Daarom zien we zoveel mensen tegenwoordig met chronische aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden als we veel eerder de kwaliteit van onze leefomgeving ter harte hadden genomen. Maar destijds wisten we dit nog niet. We kunnen het onze vorige generaties niet kwalijk nemen dat ze de kennis niet hadden noch de technologische middelen om “het onzichtbare zichtbaar” te maken zoals we dat nu wel kunnen. Dat betekent dat de huidige generaties wél die verantwoordelijkheid kunnen nemen ten bate van onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. 

Binnen het burgerinitiatief AiREAS is de klankbordgroep “Eersel meten” al 2 jaar fijnstof PM 2,5 en PM 10 aan het meten. Immers meten is weten en maakt de bewoners bewust van de diverse bronnen. Door bewoners is in het Luchthaven Eindhoven Overleg het (goed ontvangen) verhaal “Gezondheidswinst “ingebracht.

Daarom wil AiREAS, samen met de buurtboerderij, graag de scholen en ouders betrekken bij deze uitdaging door op een positieve, speelse en leuke manier gezonde lucht en een gezonde relatie met elkaar en onze leefomgeving onder de aandacht te blijven brengen. Verschillende ideeën zijn daarbij al geopperd.  De activiteitencommissie van de Buurtboerderij zal hierbij nieuwe initiatieven ontplooien.

Kortom “SAMEN” meten, weten, verbeteren, bewustzijn vergroten, acties brengt ons stap voor stap verder.