De basis voor samenwerking was gelegd door de betrokkenheid van overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen. Ook semi-overheid en gezondheid gerelateerde organisaties werden benaderd om mee te doen.

In Januari 2011 was op Airport Eindhoven al een bijeenkomst geweest waarin de verschillende partijen om een commit waren gevraagd. Ook IntheAir uit Madrid was ingevlogen om mee te doen. De zoektocht naar het werken aan gezondheid vanuit luchtkwaliteit als een groot team was begonnen en belangstelling was gewerkt. We moesten zichtbaar maken wat we precies wilden gaan doen. Dat keer de naam Proof of Concept, een soort go/no go projectprogramma met verschillende mijlpalen.

“De stad” werd als gebied aangewezen maar de structuur van financiering en verantwoordelijkheden voor luchtkwaliteit gerelateerde thema’s ging via het Nationale Platform via de provincie naar de gemeente. De gemeente Eindhoven liet weten al druk doende te zijn en dat de middelen uit de provincie kwamen die voor meerdere jaren al dichtgetimmerd waren. Edwin Weijtmans had een eigen subsidieprogramma maar kon niet zomaar dubbelop iets financieren dat via een andere weg al gesubsidieerd werd. De hutspot van belangen en structuren werd gaandeweg duidelijk maar ook de wens om vanuit een nieuwe aanpak door te pakken. Tegelijkertijd had de provincie een bijeenkomst georginiseerd met de Amerikaanse deskundige Prof. ….. als spreker. Deze wist het belang te benadrukken waar we mee bezig waren en daarbij ook op zijn Amerikaans er een vergelijkend economisch prijskaartje aan te hangen, vooral in de gevolgen economie.

Omdat de complexiteit te groot werd voor een soort maquette werd Tim van Heukelom met zijn bedrijf Comilfo bereid gevonden om een animatie te maken van wat wij voor ogen hadden. We hebben het meteen tweetalig gemaakt omdat wij ook meteen Spanje mee wilden nemen in de plannen wegens de oorspronkelijke bijdrage van IntheAir in de basis van de ideeen. De voice over in het Engels en Spaans werden door Jean-Paul gedaan:

Engelse versie:

Spaanse versie:

Op 15 juni 2011 organiseert AiREAS een eerste grote bijeenkomst. Het wordt gefaciliteerd door de Provincie Noord Brabant. Presentaties worden gedaan door de betrokken partijen maar daar bleef het bij. Aan het einde van de bijeenkomst, waar allerlei lokale en landelijke partijen bij samen waren gekomen, dreigde de hele groep uit elkaar te vallen. Aan het einde was het de eerste keer dat Close in de groep ging staan om aan iedereen verantwoordelijkheid te vragen om mee te doen. “En nu?” was de vraag.

Duidelijk werd dat een proefgebied nodig was, een stadsgebied waarin AiREAS opgezet en uitgeprobeerd zou worden.  Op deze dag in juni was er niemand van de gebiedsverantwoordelijken die een commitment wilde geven maar de toon was gezet. Eindhoven was al een beetje afgeschreven omdat er al zoveel middelen naar toe gingen. Maar andere steden reageerden niet. Een mijlpaal was behaald met deze Proof of Concept maar de volgende mijlpaal was nog onduidelijk.

Wetenschap, bedrijfsleven en de provincie hadden hun commitment geuit. De provincie zou het thema neerleggen bij de B5, de vijf grote steden van Noord Brabant, maar die afhankelijkheid was niet in het belamng van de onafhankelijke positionering van AiREAS.

Hoe verder?