Een gezonde leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal samen, of we nu burgers zijn, bedrijven of overheden.  Maar die verantwoordelijkheid wordt door niemand gemakkelijk gedragen. Als AiREAS trachten we alle betrokken partijen te verzamelen om samen die verantwoordelijkheid onderling af te stemmen. Zo trachten we dat het allemaal wat gemakkelijk gaat en comfortable, in plaats de dwangmatigheid van een crisis, een hyperinflatie of opgedrongen regelgeving. In de afgelopen 10 jaar dat we allemaal samen bezig zijn in de regio Eindhoven zijn we naar elkaar toe gegroeid en doen er steeds meer mensen en instanties mee. Kijk maar de tekening die de samensmelting van de belangenbubbels laat zien rondom onze gezondheid.

Nu willen we graag actie, échte veranderingen doorvoeren die meetbaar bijdragen aan de verbetering van de omgevingssituatie. Laten we een aantal voorbeelden op tafel leggen waar we inspiratie uit op kunnen halen. Elk voorbeeld komt uit dat centrum van `samen`, met betrokkenheid van elke silo. Verder zijn er natuurlijk allerlei andere opties die men zelf kan doen.

  • Gezonde wijk, bijvoorbeeld met de scholen als uitgangspunt. We kunnen aandacht besteden aan de mobiliteit naar en van school, lopend en/of fietsend, maar niet met de auto. We kunnen kijken naar vergroening rondom de scholen en in de wijk. Die vergroening kan gepaard gaan met initiatieven op gebied van voedselproductie. We kunnen ook wijkprojecten opstarten voor het helpen van ouderen of mensen met beperkingen die naar bepaalde dienstverlening moeten. Sociale activiteiten organiseren waardoor iedereen elkaar beter leert kennen.
  • Lokale regeneratieve initiatieven ala FRE2SH (voedsel coöperatie) opstarten. In de stad Luik zijn er ruim 200 initiatieven actief en met elkaar verbonden die zo de vervuilende productie en logistiek van het oude voedselsysteem aanpassen. Ook in de regio Eindhoven zijn er allerlei initiatieven die tot bloei kunnen komen samen als de lokale bevolking zich ervoor open ging stellen. Dat geldt ook voor activiteiten op gebied van kledingruil, het hergebruiken van materialen, enz. Hoe minder we afhankelijk worden van goederenstromen van veraf hoe minder vrachtverkeer we op de weg tegen komen, hoe meer we zelf weer productief en betrokken raken, en hoe meer we de lokale economie een impuls geven. Dat alles met een gezondere leefomgeving tot gevolg.
  • Autoloze of autoluwe binnenstad en dorpskernen. Als we allemaal de oefening zouden doen om eens een paar maanden zonder auto te functioneren. Kijken wat er gebeurt. Ikzelf heb al jaren geen eigen auto meer. Als ik er een nodig heb dan delen we onderling, of pak ik een elektrische deelauto. De rest van de tijd gebruik ik de fiets, ik loop of neem het openbaar vervoer (vooral de trein, minder de bus). Het scheelt mij gigantisch veel geld dat ik voor andere zaken kan gebruiken. Onderweg ontmoet ik vaak bekenden, kunnen we even een praatje maken, ergens gemakkelijk afspreken, zonder kopzorgen over parkeren. Professioneel doe ik veel online tegenwoordig en als we dan persoonlijke ontmoetingen op een of ander kantoor hebben dan heb ik vaak geen auto nodig.  We zouden zelfs gebruik kunnen maken van Apps die ons helpen of stimuleren, wedstrijdjes inbouwen voor doelgroepen die het leuk vinden om te concurreren onderling, of prijsjes uitreiken voor de groenste kilometers. Studenten van Fontys hebben al enkele appjes gecreëerd die we zo kunnen implementeren.
  • Samen deel initiatieven. In het kader van het ontspullen van alle zaken die we maar sporadisch nodig hebben is het zeker een idee om in de wijken een plek te hebben waar juist die spullen kunnen lenen en weer terugbrengen. Denk aan tuingereedschap, schildergerei, klusapparatuur, e.d.. Maar ook kinderspullen, fietsen, boeken, muziekinstrumenten, enz. Het scheelt thuis veel ruimte en al die spullen bij elkaar opgeteld zijn een aanslag op onze omgeving. Het is soms beter om voor de hele buurt een kwalitatief hoogwaardig alternatief aan te schaffen dan voor een ieder de goedkoopste prullaria variant. De plek waar het delen plaatsvindt wordt vanzelf een van de gezelligste plekjes in de wijk waar we elkaar ontmoeten, helpen, ondersteunen, enz.

Voor alles hebben we enthousiaste mensen nodig die zich projectmatig ervoor in willen zetten of eigen initiatieven aandragen. Sommige initiatieven kunnen uitgroeien tot echte coöperatieven of lokale ondernemingen. Dat ondersteunen we van harte natuurlijk. Vaak kunnen we bepaalde initiatieven verbinden aan subsidies of Europese projecten die dit soort dingen ambiëren. Maar voor we dit kunnen doen is eerst een draagvlak nodig. Interesse? Als burger, bedrijf of gemeente? Neem contact op met Jean-Paul Close: jpclose@aireas.com