De Marathon in combinatie met de activiteiten van AiREAS (luchtkwaliteit en volksgezondheid) in “innovatie stad” Eindhoven spreekt tot de verbeelding van de media.

Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant radio en TV besteden er aandacht aan. Zelfs de nationale media zoals “koppen en spijkers” overwoog om het thema mee te nemen in hun programmering.

De belangrijkste vraag die men herhaaldelijk stelde was: “Denk u dat men gehoor geeft aan uw oproep om de auto thuis te laten tijdens de Marathon?”

Hoe kan ik daarop antwoorden? Het blijft een bewustwordingsactie en experiment. De overheid kan dingen verbieden maar AiREAS nodigt uit tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dat doen wij met de medeburgers maar ook de overheid, bedrijfsleven en wetenschap. De traditionele triple helix (overheid, bedrijfsleven en onderwijs) is verbonden met een economische band en doelgerichtheid dat vaak aantoonbaar een vervuilde situatie oplevert omdat geld prioritair is. Als we echter de mens aanspreken met gezondheid en leefbaarheid als hoger doel dan ontstaat innovatie als er de gelegenheid voor is. Op zo’n zondag van een Marathon zijn er veelal geen andere verplichtingen die automobiliteit vereisen, zoals woon-werk verkeer door de week. De optie om dan te lopen of fietsen in de stad uit solidariteit met het experiment, zou wel eens een meetbaar effect kunnen opleveren.

Wij zijn in ieder geval nieuwsgierig.