Op 2 juli tweette “de groene stad” dat één boom het koelvermogen heeft van 10 airco’s en dat op een hete dag het onder de boom tussen 10 en 15 graden koeler is dan ernaast”.

De koelte onder de boom is een ieder wel bekent

De koelte onder de boom is een ieder wel bekent

AiREAS is zich als onderdeel van de Stad van Morgen al lang bewust van het belang van bomen voor de mens en we trachten dan ook onze co-creatie voor de gezonde stad verder door te voeren door bomen te betrekken bij de samenwerking. Begin 2014 hebben we in Eindhoven samen met FRE2SH en veel kinderplezier nog 100 fruitbomen geplaatst in de openbare ruimte van Eindhoven.

Met AiREAS Breda gaan we concreet de hittestress in kaart brengen om te zien hoe we met het cocreatie team inzichten kunnen opbouwen over de oplossing ervan door inzet van groen (bomen) en blauw (water).

Met FRE2SH hebben we zelfs een heel Stad-Platteland plan uitgewerkt waarbij we o.a. voedsel productie willen transformeren van de eenzijdige horizontale landbouw, waar veel luchtvervuiling vandaan komt, naar verticale eetbare bossen met minstens 6 niveaus van voedselproductiviteit. Het FRE2SH-TWIP project verbindt die innovaties met allerlei gezonde en prettige fietsroutes die ook het toerisme bevorderen. Deze plannen vergen veel samen-redzaamheid en de ontwikkeling van een nieuwe lokale economie. Daarom ontstaan de TWIPs op plaatsen van ze minder of niet meer tegengewerkt worden door de oud geldgedreven belangen die nog steeds overheersen. Gelukkig zijn er ook steeds meer gemeentes en bestuurders die “door de bomen het bos ineens zien” en bewust worden van de kracht die uitgaat van samenwerking, co-creatie en waarde-ontwikkeling.

Elke TWIP cirkel is een cooperatief FRE2SH gebied

Elke TWIP cirkel is een cooperatief FRE2SH gebied

In AiREAS Eindhoven loopt ons voorstel om een dynamische lange termijn aanpak te gaan organiseren waarin we verkeer, lucht en bomen gaan verwerken in een gezonde stad planning.

Het effect van een boom

Het effect van een boom

Het is hartverwarmend en stadsverkoelend om te zien dat Rotterdam in enorm korte tijd is omgeslagen van een stad met een “waar het enige groen een lik verf op beton is” mentaliteit, naar een stad dat levend groen actief integreert in het gebied. Het zou mooi zijn om dit aan te vullen met een Local AiREAS Rotterdam om de verbeteringen ook te kunnen meten zodat we ons allemaal bij tijd en wijlen een schouderklopje kunnen geven voordat we met enthousiasme nieuwe plannen smeden voor leefbaarheid.

Rotterdam, reken uit je winst met bomen

Rotterdam, reken uit je winst met bomen

Tot slot kwamen we een recent wetenschappelijk onderzoek tegen dat aantoont dat bomen in de openbare ruimte een welzijnsgevoel geeft dat overeenkomt met een salarisverhoging van 10.000€! Mensen die in aanraking komen met bomen voelen zich gelukkiger en gezonder en dat is de eerste stap om het ook echt te zijn. Gelukkige en gezonde mensen zijn tevens doorgaans actiever en productiever hetgeen zich laat meten in termen van economie, innovatie, creativiteit, enz.

Het FRE2SH concept

Het FRE2SH concept

Stad van Morgen gaat nog veel verder in haar ideologische benadering van de ideale stad, dat ecosysteem dat een ultieme zelfbewuste balans zoekt tussen de menselijke belangen en de natuur die ons omringt. Door ons te laten inspireren door bomen, die een sterke symbiotische relatie hebben met hun omgeving, kunnen we steden zo dynamisch inrichten dat er geen honger geleden wordt, iedereen een veilige rustplek heeft en we geen energie verspillen maar benutten. Een stad waar geen bomen worden opgeofferd voor de nieuwe busbaan maar waar we met water, tunnels en fietsroutes zorgen voor  een niet belastende maar uiterst dynamische infrastructuur, een kringloopeconomie die zorgt dat we geen grondstoffen verloren laten gaan maar steeds weer gebruiken of teruggeven aan de natuur die het dan ook weer gebruikt. Een stad waarin iedereen bijdraagt aan de cocreatie en meedeelt in de geneugten.

AiREAS en FRE2SH zijn de voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking op basis van waardecreatie en verdeling van de opbrengst. In ieder gebied kan men een AiREAS of FRE2SH opzetten waardoor er tussen de gebieden ook cocreatie kan ontstaan.