AiREAS is wat we noemen een “niveau 4” menselijke waarden gedreven, ondernemend initiatief. Hoe zoiets in zijn werk gaat vanuit het gedachtegoed van Sustainocratie is ondergebracht in een aantal erg toegankelijke online cursussen (in het Engels). In deze concrete tutorial gaat het over het bestaansrechtelijke niveau van ethiek dat door de Stad van Morgen, via Sustainocratie, wordt vormgegeven. AiREAS is daar een onderdeel van waar iedereen zich aan kan committeren.