Natuurlijk zijn we blij en dankbaar voor de aandacht dat het Eindhovens Dagblad schenkt aan AiREAS en het thema luchtkwaliteit. Toch verdient de journalistieke weergave aanvullingen die belangrijk zijn omdat anders een te eenzijdig beeld ontstaat over AiREAS.

Zaterdag stonden twee verhalen in de krant naar aanleiding van onze jaarvergadering waar Eindhovens Dagblad bij aanwezig was:

image

Zaterdag 17 januari Eindhovens Dagblad

Het eerste artikel gaat uitsluitend over het onderzoek dat AiREAS doet om een relatie te leggen tussen luchtvervuiling, de gezondheid ontwikkeling van de mens en de blootstelling door levensstijl, gedrag en omgevingsfactoren.

Het zwaartepunt van het artikel is op het onderzoek komen te liggen waardoor het schijnt dat dit het AiREAS doel is. Dat is onjuist. AiREAS is geen onderzoek instelling maar een samenwerking “gezonde stad”. We wil met elkaar een gezonde leefomgeving creëren door luchtkwaliteit, gezondheid en gebiedsdynamiek als ijkpunten te nemen. We onderzoeken onze vooruitgang door mens en milieu te volgen. Met praktisch en wetenschappelijk verstand kijken we naar de gegevens om terugkoppeling te geven aan iedereen die moeite doet om bij te dragen aan verbetering. Zo kunnen we initiatieven en maatregelen borgen, erkennen en belonen die effectief blijken te zijn en verdere initiatiefname prikkelen. Ook kunnen we noodzaak inzichtelijk maken door interpretatie van oorzaak en gevolg bekend te maken.

Het onderzoek is dus een van de vele middelen om te komen tot een proactieve, op gezondheid en leefbaarheid gerichte, innovatieve cultuurverandering is het daadwerkelijke doel.

Internationaal
Het tweede artikel gaat over de internationale uitbreiding van AiREAS in Europese steden en onze intenties om daarvoor middelen uit Europese fondsen aan te boren. In elk Europese stad of gebied wordt een Local AiREAS opgestart met exact dezelfde “gezonde stad” doelstellingen naar het voorbeeld van Local AiREAS Eindhoven. AiREAS wil wereldwijd deze Sustainocratische werkwijze hanteren om met vele, relatief kleine beetjes uiteindelijk de boosdoener van klimaatverandering te beteugelen en tevens bij te dragen aan de harmonisering van lokale productiviteit en economie middels gezondheid, welzijn en leefbaarheid. Daarbij is het enorm interessant om te kijken hoe verschillende culturen omgaan met bijvoorbeeld “verantwoordelijkheid” of “actief burgerschap” en of we van elkaar kunnen leren. Elk gebied is demografisch, historisch en cultureel anders. Daarom verwachten we ook dat er overal authentieke, orginele waarden kunnen ontstaan die ook uitvergrootbaar zijn naar de rest van de wereld. De kennis over cultuur, levensstijl en gedragswetenschappen is daarbij enorm inspirerend als wederzijds leerproces in het omgaan met complexe uitdagingen.

Daarom heb ik voorgesteld aan het Eindhovens Dagblad dat ik met enige regelmaat een kolom of opiniestuk aanlever waardoor balans ontstaat tussen journalistiek, ideologie en praktijk.

Wordt vervolgd.